Abnormaal Gedrag

Gedrag dat van de norm afwijkt of in een ziekelijke richting afwijkt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License