Afgewezen Worden Doet Het IQ Kelderen

Afgewezen worden doet het IQ kelderen

BRUSSEL - Als u zich afgewezen voelt, dan gaat uw redeneervermogen met een klap omlaag.

Het was geen aangename proefneming, waaraan Roy Baumeister zijn vrijwilligers onderwierp. De proefpersonen, die elkaar niet van tevoren kenden, kregen eerst de kans om kennis met elkaar te maken. Daarna moest ieder apart een lijstje opstellen van mensen uit de groep met wie hij het liefst in een team zou willen samenwerken, zogezegd voor een opdracht in de volgende fase van de proef. Een deel van de proefpersonen kreeg vervolgens valselijk te horen dat ze door niemand waren uitgekozen. Vervolgens moesten de ongelukkigen persoonlijkheids- en intelligentietests afleggen.

Het gevolg, zo stelden Baumeister en zijn collega's vast, was dat de zogezegd afgewezenen plots tot dertig procent lager scoorden op de IQ-test. Baumeister, van de Case Western Reserve University in Ohio, heeft zijn onderzoeksresultaten gepresenteerd op een psychologische conferentie in Blackpool in Groot-Brittannië. ‘Het zijn hele grote effecten, de grootste die ik gezien heb in 25 jaar onderzoek', zei Baumeister aan New Scientist. ‘Als je uitgesloten wordt, heeft dat significante effecten.'

Baumeister gaf aan een tweede groep proefpersonen op een andere manier het gevoel afgewezen te zijn, met hetzelfde resultaat. Deze vrijwilligers moesten een persoonlijkheidstest invullen, en kregen vervolgens het zogenaamde ‘resultaat' te lezen: dat luidde dat ze waarschijnlijk hun leven in eenzaamheid zouden doorbrengen (een andere groep werd verteld dat ze omringd zouden zijn door vrienden en familie). De daling van de intelligentie was niet het enige effect van het afgewezen worden. De slachtoffers werden er ook agressiever van.

Publicatie: Het Nieuwsblad
Publicatiedatum: 19 november 2009
Auteur: Stefaan Soete (sts)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License