Arbeids En Organisatiepsychologie

De arbeids- en organisatiepsychologie bestudeert de mens in relatie tot zijn werk en zijn werkorganisatie.

De bachelor in de Toegepaste psychologie - Arbeids- en organisatiepsychologie staat in voor werving en selectie, competentieanalyse, loopbaanbegeleiding en organisatieadvies naast markt- en reclameonderzoek.

In feite gaat het om een vereniging van drie soorten psychologie:

Arbeidspsychologie
In de arbeidspsychologie wordt de relatie tussen werkkenmerken (bijvoorbeeld werkdruk, de mate waarin taakuitvoerders zelfstandig kunnen beslissen in hun werk, afwisseling) en welzijn en functioneren van werknemers onderzocht. Een onderdeel van de arbeidspychologie dat momenteel sterk in opkomst is, is de psychologie van arbeid en gezondheid waarin specifiek wordt nagegaan hoe taakkenmerken de gezondheid (bijvoorbeeld stress en burn-out) van taakuitvoerders beïnvloeden.

Organisatiepsychologie
In de organisatiepsychologie draait het om de relatie tussen de werknemer en diens sociale werkomgeving. Die omgeving kan de organisatie als geheel zijn, maar ook de afdeling waarop men werkt, het team waarvan men lid is, of de collega aan de andere kant van het bureau. Ook de relaties tussen leidinggevenden onderling of met hun ondergeschikten is hier een belangrijk onderzoeksgebied. Sociaal-psychologische theorievorming is in dit veld uitermate belangrijk; arbeidsorganisaties zijn een belangrijk toepassingsgebied van in de sociale psychologie verworven inzichten.

Personeelspsychologie
De personeelspsychologie onderzoekt hoe men de juiste persoon op de juiste plaats krijgt. Het kan daarbij gaan om werving, selectie en rekruitment (dat wil zeggen, men probeert nieuw personeel aan te trekken), maar ook om het trainen en ontwikkelen van al aanwezig personeel. In dit onderdeel van de arbeids- en organisatiepsychologie is ook veel aandacht voor de ontwikkeling van psychologische tests. Om te bepalen wat de juiste plaats voor een bepaalde persoon is, moet men immers inzicht hebben in diens mogelijkheden en capaciteiten. Ook houdt men zich hier bezig met arbeidsvoorwaarden en dergelijke. De personeelspsychologie is het meest praktisch georiënteerde onderdeel van de arbeids- en organisatiepsychologie.

sollicitatie.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License