Baby S Uit Lager Milieu Zijn Lastiger

Baby's uit lager milieu zijn lastiger

Laaggeschoolde ouders hebben doorgaans meer met stress te kampen en dat geeft af op de kinderen die ze krijgen.

ROTTERDAM

Kinderen die worden geboren uit ouders met een lage opleiding en een laag inkomen hebben een moeilijker temperament dan baby's van hoogopgeleide vaders en moeders. Tot die conclusie komt de Rotterdamse kinderpsychologe Pauline Jansen van het universitair medisch centrum Erasmus MC in haar promotieonderzoek.

Het verschil zou al na zes maanden te zien zijn. De kinderen huilen bijvoorbeeld hard bij het in bad gaan, aankleden en het verwisselen van luiers. Ook vallen ze lastiger in slaap, zijn ze sneller afgeleid en reageren ze heftiger op veranderingen. 'Hoewel alle baby's daar wel eens last van hebben, hebben kinderen met een moeilijker temperament deze problemen in veel ergere mate', zegt Jansen.

Ze stelt dat er meerdere oorzaken zijn. 'Ouders of verzorgers met een lagere sociaal-economische positie hebben zelf vaker last van stress en de moeder heeft vaker psychische problemen. Daarnaast zijn het vaker gezinnen met een alleenstaande moeder.'

Ze pleit voor het vroegtijdig opsporen van gedragsproblemen, zodat die snel kunnen worden aangepakt. Jansen: 'We weten dat kinderen met een lastiger temperament vaker gedragsproblemen krijgen. Ze hebben vaker last van angststoornissen, ADHD en krijgen vaker problemen op school. Ze vinden moeilijker hun draai in de maatschappij. Nu uit mijn onderzoek gebleken is dat een lastiger temperament al bij zes maanden oude baby's te zien is, zouden pogingen om gedragsproblemen aan te pakken dus al vroeg in het leven kunnen starten.'

Dat stress een boosdoener is tijdens de zwangerschap, bleek eerder al uit vele onderzoeken: in Londen legde men zelfs een verband tussen moederlijke stress en een lager IQ bij kinderen.

De promovenda onderzocht ook de invloed van sociale ongelijkheid op de zwangerschap. Daaruit blijkt dat vrouwen met een lagere opleiding een groter risico lopen op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht van hun kind. Dat komt niet alleen door de stress maar ook omdat deze zwangere vrouwen vaker roken. Ook blijkt dat vrouwen die voltijds werken kleinere baby's krijgen dan vrouwen die deeltijds werken.

Jansen maakte gebruik van de Generation R-studie, die gegevens bevat over de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam. (vbr)

© 2009 Corelio

Publicatie: De Standaard
Publicatiedatum: 8 december 2009
Auteur: vbr BELGA;
Pagina: 11
Aantal woorden: 351

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License