Belgische Federatie Voor Psychologen BFP

BFP

http://www.bfp-fbp.be/

De Belgische Federatie van Psychologen is de koepelorganisatie die de verschillende psychologie organisaties in België verenigt. Ze wil de professionele en wetenschappelijke status van psychologie in België verbeteren door het beschermen van het statuut van psychologen alsook de rechten van hun cliënten.

 • Ze heeft een wettelijke bescherming van de titel van psycholoog bekomen en ze streeft ook een wettelijke regeling van het beroep van klinisch psycholoog na.
 • Ze stelde een ethische code op waaraan psychologen zich dienen te houden, die verder gaat dan de legale verplichtingen.
 • Ze voorziet wetenschappelijke en professionele trainingsprogramma's voor psychologen in samenwerking met haar verenigingen.
 • Ze is gestructureerd in de volgende vier sectoren of domeinen van de psychologie:
  • Klinische Psychologie
  • Arbeids- en Organisatiepsychologie
  • Educatieve Psychologie
  • Onderwijs en Onderzoek in de Psychologie
 • Ze vertegenwoordigt de Belgische psychologie op het Europese en internationale forum als lid van de European Federation of Psychologists' Associations (EFPA).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License