Beursmakelaars Hebben Moeite Met Logisch Denken

Beursmakelaars hebben moeite met logisch denken

Beursmakelaars hebben soms moeite met logisch denken, zo blijkt uit een studie van psychologen rond Markus Knauff van de Universiteit Giessen die dit onderzoeksresultaat vandaag heeft bekendgemaakt. Veeleer laten die handelaars zich bij hun beslissing door ervaringen leiden en trekken zij soms valse conclusies.

Knauff en co hebben 20 beursmakelaars bevraagd van wie enkelen al meer dan tien jaar voor grote ondernemingen werken op de beurs van Frankfurt. Het bleek hen moeilijk te vallen af te stappen van bestaande denkpatronen, zelfs wanneer die onlogisch zijn.

Logische beslissingen
Moeilijkheden met logisch denken waren bijzonder merkbaar toen de makelaars werd opgedragen hun beslissingen op een logische manier te nemen, ongeacht die beslissingen met hun ervaringen overeenstemmen. Hier vertonen volgens de studie de beurshandelaars vele valse beslissingen en hadden ze ook veel meer tijd nodig om ertoe te komen.

"Bij de beursmakelaars kwam het hier tot conflicten tussen logica en ervaring. Maar steeds gaf bij het beslissen de ervaring de doorslag en dikwijls werden de regels van de logica weggeveegd", aldus Knauff. "De proefpersonen waren dan nog slechter dan een controlegroep van 20 mensen die helemaal geen ervaring op de beurs hadden".

Psychologische factoren
In de huidige discussies over de oorzaken van de kredietcrisis wordt volgens Knauff nauwelijks rekening gehouden met psychologische factoren. Maar de studie toont aan dat die bepalend zijn voor het handelen van de makelaars. "Psychologische factoren beperken onze logische capaciteiten en maken het moeilijk alle consequenties van financiële beslissingen te voorzien", zegt de professor van de afdeling Algemene Psychologie en Cognitief Onderzoek van de Universiteit Giessen.

Psychologische bevindingen kunnen er echter toe bijdragen de denkpatronen van managers natrekbaar te maken en in de toekomst helpen, verkeerde beslissingen te vermijden. (afp/adv)

Publicatie: De Morgen
Publicatiedatum: 16 oktober 2008
Publicatie-uur: 16.47 uur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License