Blind Date Kan Niet Eeuwig Duren

VOORSTEL JEAN-MARIE DEDECKER OVER ANONIEM SOLLICITEREN IS NIET HAALBAAR IN PRAKTIJK

Senator Jean-Marie Dedecker (VLD) wil de arbeidskansen van allochtonen in privébedrijven verhogen door schriftelijke sollicitaties anoniem te maken. Bij zijn voorstel worden echter de nodige vraagtekens geplaatst. „Praktisch wordt dat bijna niet haalbaar”, zegt Karel De Witte, arbeidspsycholoog aan de K.U.Leuven. „In de eerste fase kan het misschien nog net, maar daarna wordt het moeilijk. De confrontatie tussen werkgever en werknemer kan toch niet eeuwig blijven uitgesteld worden?”

„Het voorstel heeft hier wel betrekking op de privésector. Maar bij overheidsbedrijven bestaat dat systeem van blind solliciteren al langer dan vandaag”, legt Karel De Witte, professor arbeidspsychologie en verbonden aan het Centrum voor Organisatie en Personeelspsychologie, uit. „Selor, het selectiebureau van de federale overheid, laat in de eerste fase van de sollicitatie geen naam op de documenten schrijven. Al komt er uiteindelijk wel een moment dat werkgever en werknemer elkaar moeten ontmoeten. De indrukken die er dan worden opgedaan, zijn heel belangrijk. Het is dan liefde of haat op het eerste gezicht.”

De Witte: „Je zit immers niet alleen met een juridisch contract. Er is natuurlijk ook nog dat psychologisch contract, dat soms veel belangrijker is. Het moet klikken. Daarom mag het niet bij die ene blind date blijven.”

Onrustwekkende cijfers

Dat er een oplossing moet gezocht worden voor het probleem, staat vast. De cijfers liegen er niet om. Onderzoek wijst telkens weer uit dat een allochtoon twee- tot driemaal minder kans maakt om een job te krijgen als de werkgever tegelijk kan kiezen voor een Vlaming met hetzelfde diploma.

„Die statistieken kloppen helaas”, vertelt De Witte. „Het ILO, dat is de internationale arbeidsorganisatie, heeft ooit eens een groep allochtonen en autochtonen dezelfde fictieve sollicitatiebrief laten opstellen. Uiteindelijk bleek dat de autochtonen meer interviewaanbiedingen kregen dan de allochtonen. Naar de naam van de sollicitant wordt dus echt wel gekeken. Ook al is die niet relevant voor de functie.”

De Witte: „Ik kan me best voorstellen dat mensen hun naam veranderen om toch een voet in het bedrijf te krijgen, maar dat is gewoon absurd. Dat helpt niemand een stap vooruit. Uiteindelijk loop je dan toch tegen de lamp.”

Complexe problematiek

„Maar eigenlijk is het allemaal veel complexer dan dat”, stelt de arbeidspsycholoog. „Wanneer een directeur van een bedrijf dan toch een allochtoon aanwerft, moet de rest van de werkvloer die kandidaat nog accepteren. En da's niet altijd even simpel. Heel veel allochtonen spreken bovendien nog altijd niet voldoende Nederlands. De problematiek moet dus aan de basis worden aangepakt, met betere opleidingen en een goed diversiteitsbeleid. Op die manier kunnen we elke vorm van negatieve discriminatie te lijf gaan”, besluit professor Karel de Witte.

Publicatie: Het nieuwsblad
Publicatiedatum: 15/03/05
Auteur: Christine De Herdt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License