Bob Cools
  • Hij is de auteur van het artikel “Pessimistische én optimistische perspectieven

voor de klinische psychodiagnostiek”, klinisch psycholoog en tevens directeur van CGG De Pont vzw.
Dat bevindt zich op het adres:
CGG De Pont
Hanswijkstraat 48
2800 Mechelen

  • Contact met de heer Bob Cools zelf kun je dan opnemen via:

tel: 015.42.08.32 - fax: 015.42.05.05
e-mail: eb.tenelet|slooc.bob#eb.tenelet|slooc.bob

  • Hij heeft naast bovenstaand artikel ook nog anderen geschreven, zoals “Psychotherapie en Counseling”, in het kader van Kern vzw. Die tekst heeft hij gepubliceerd als kabinetsadviseur van het Ministerie van Volksgezondheid.
  • Enkele interessante vragen die je hem zou kunnen stellen, zouden eventueel zijn:

1) Waarom heb je je specifiek gespecialiseerd in Geestelijke Gezondheidszorg?
2) Bent u nog veel actief in het werkveld?
3) Hebt u nog veel ambitie naar de toekomst toe, na zo’n hectische carrière?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License