CBCL/6-18

De CBCL/6-18 is een van oorsprong Amerikaanse gedragsvragenlijst, maar werd in het Nederlands vertaald. Het dient ingevuld te worden door de ouders of de verzorgers van de leerling (die de leeftijd heeft van 6 tot 18 jaar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License