Centra Voor Leerlingenbegeleiding Clb

CLB

http://vclb.bmgroup.be/30786/vclb-internet.html

Deze site gaat vooral over problemen die studenten kunnen ontwikkelen of al hebben van bij hun geboorte.
Ik heb deze site gekozen omdat eer een groot deel gaat over onderwijspsychologie.
Er staat uitleg over leerstoornissen die studenten eventueel kunnen hebben binnen het onderwijs. ADHD, Dyslexie en Dyscalculie zijn de drie meest voorkomende.
Er wordt ook beschreven hoe de overstap van een kind naar buitengewoon onderwijs verloopt. Verder staan er links naar elk soort onderdeel waarin het CLB een rol speelt, maar dat heeft niet zoveel belang in verband met het thema. Er staat ook hoe je de mensen moet contacteren als er van deze soort problemen bij je kind voorkomen.
Tot slot staan er ook nog links die verwijzen naar aansluitende websites.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License