Centrum Voor Algemeen Welzijn Caw

Het CAW (centrum voor algemeen welzijn) ondersteunt kwetsbare mensen.
Mensen die het moeilijk hebben met het verwerken van allerlei gebeurtenissen in hun persoonlijk leven: familiale problemen, scheiding, verlies- en zingevingsvragen, eenzaamheid en stress.
Mensen die slachtoffer zijn van sociale uitsluiting en niet tot hun recht komen in deze samenleving: thuislozen, jongeren aan de rand, kansarme gezinnen.
Mensen die als dader of als slachtoffer van een misdrijf in een kwetsbare situatie terecht komen.

Het CAW ondersteunt deze mensen met hulpverlening op de eerste lijn. Het CAW voert ook acties voor een meer solidaire samenleving.

Het CAW helpt problemen te voorkomen zodat de cliënten minder lang professionele hulp nodig hebben. Ze maken dus niet alleen de persoon zelf sterker maar ook de omgeving, de context.
Dat betekend dat de basisvoorzieningen in onze samenleving (onderwijs, verenigingen, huisvesting, sociale zekerheid, arbeid…) ook beter moeten kunnen fuctioneren.

Het CAW houdt zich vooral bezig met psychosociale begeleiding op basis van een intakegesprek. Dat heeft als doel om de cliënt beter te laten functioneren in de samenleving.

Ze kijken eerst naar het verband tussen hun feitelijke manier van leven en hun materiële, juridische, psychische, relationele en persoonlijke problemen.
De cliënten worden niet onder druk gezet, de begeleiding wordt gegeven op hun tempo en volgens de doelstellingen die zij willen bereiken.
De psychosociale begeleiding komt voor in vele vormen: woonbegeleiding, relatiebegeleiding, psychische begeleiding of integrale begeleiding.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License