Centrum Voor Consultatie En Expertise Cce

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) wil mensen met een bijzondere zorgvraag een menswaardig bestaan geven. Het CCE komt in actie bij gedragsproblemen of als de kwaliteit van leven ernstig is aangetast. Als zorgverleners geen oplossing meer hebben, zet het CCE onafhankelijke deskundigen in voor advies en ondersteuning. In nauwe samenwerking met betrokkenen en zorgverleners bieden zij mensen nieuwe mogelijkheden en perspectief. Het CCE werkt altijd aanvullend op de reguliere zorg. Het gaat om bijzondere zorgvragen van mensen die verpleging of hulp nodig hebben bij (langdurige) ziekte, handicap of ouderdom, de zogenaamde AWBZ-zorg. Het CCE beschikt over een uitgebreid netwerk van consulenten. Dit zijn bijvoorbeeld orthopedagogen, psychologen, artsen, gespecialiseerde begeleiders, verpleegkundigen en psychiaters. Zij kijken met een onafhankelijke blik naar vastgelopen situaties. Het belang van de cliënt staat in consultaties altijd voorop. Aan de consultatie zijn voor de cliënt geen kosten verbonden. De opgedane kennis en ervaring draagt het CCE over aan zorgverleners voor een betere kwaliteit van zorg.

Het CCE komt onder andere in actie voor mensen met:

  • een verstandelijke beperking
  • een lichamelijke beperking
  • autisme
  • een niet-aangeboren hersenletsel
  • een ernstige meervoudige beperking
  • doofblindheid
  • een licht verstandelijke beperking (o.a. jongeren)
  • gedragsproblemen (o.a. ouderen)

Het CCE werkt vanuit vijf regionale vestigingen en heeft een landelijk bureau. Wie een beroep wil doen op het CCE in de regio Zuid-Holland en Zeeland kan contact opnemen met de vestiging in Gouda op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldingsformulier op de website van het CCE.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License