Commissie Testaangelegenheden Nederland Cotan

COTAN

http://www.cotan.nl

Cotan is een onderdeel van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), die als taak heeft het gebruik en de kwaliteit van testen te bevorderen, en dat in Nederland. Ze beoordelen oude en nieuwe tests op basis van bepaald criteria, die ook op de site te vinden zijn. Deze bevindingen, samen met ander info delen ze dan met de Cotan testgebruikers.

Naast de leden (die vooral professoren uit Nederlandse scholen zijn), hebben ze ook enkele externe beoordelaars, om zo tot een nog beter evaluatie van testen te bekomen.

Deze organisatie is zeer belangrijk, aangezien het gebruik van tests in de psychologische sectoren broodnodig zijn, en altijd actueel moet blijven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License