Depressieve Kankerpatienten Sterven Sneller

Depressieve kankerpatiënten sterven sneller

Depressieve personen die getroffen worden door kanker bezwijken vaker aan de ziekte dan zij die een goede geestelijke gezondheid hebben. Dat zeggen psychologen in het wetenschappelijke tijdschrift 'Cancer'.

De studie wijst uit dat de mortaliteitsgraad door kanker 25 procent hoger ligt als patiënten symptomen vertonen van een depressie. Als de diagnose van een depressie wordt gesteld, ligt die graad zelfs 39 procent hoger, ongeacht de ernst van de depressie.

"Sterftegraad voorspellen mogelijk"
"Het is mogelijk om de sterftegraad bij die twee groepen te voorspellen", zegt Jillian Satin van de Universiteit van British Columbia, die het onderzoek leidde. De wetenschappers benadrukken het belang om het onderzoek verder te zetten naar de link tussen kanker en de geestelijke gezondheid van een patiënt. De resultaten tonen echter nu al aan dat oncologie en psychologie nauw met elkaar verwant zijn, zegt Satin.

Meta-analyse
Het onderzoek is een meta-analyse, waarbij 26 andere studies in overweging werden genomen die de effecten bestudeerden van een depressie op de evolutie van kanker. Daarbij werd de sterftegraad van 9.417 patiënten nagegaan.

Satin zegt dat de onderzoekers zich de vraag stellen of de patiënten depressief werden omdat ze kanker hadden, of dat de kanker vaker dodelijk was wegens de depressie. "Zonder daarop antwoord te geven, merken we een relatie tussen depressie en sterfte", klinkt het.

"Geen overhaaste conclusies"
De onderzoekster waarschuwt voor overhaaste conclusies. "We bewezen niet dat depressie de dood veroorzaakt, het onderzoek suggereert die mogelijkheid." Ze wil vermijden dat een rechtstreekse link wordt gelegd tussen het risico op overlijden van een gegeven patiënt en de conclusies van de studie, volgens dewelke een depressieve kankerpatiënt 39 procent meer kans heeft op overlijden. "Ik weet dat het publiek cijfers wil, maar ik vind ze een beetje bedrieglijk", besluit Satin. (afp/svm)

Publicatie: De Morgen
Publicatiedatum: 14 september 2009
Publicatie-uur: 10.15 uur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License