Digitale Ervaring Jongeren Voldoet Niet Aan Verwachtingen Werkvloer

Digitale ervaring jongeren voldoet niet aan verwachtingen werkvloer
woensdag 16 december 2009Bron: belga Auteur: llo

belga
BRUSSEL - Belgische jongeren hebben veel ervaring met de moderne informatietechnologieën, maar die digitale ervaring volstaat meestal niet in de socio-economische sfeer. Jongeren weten bijvoorbeeld veel over sociale netwerksites, maar zijn minder sterk in tekstverwerking. Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Philippe Courard (PS) trekt daarom 2 miljoen euro uit om de digitale kloof te bestrijden.

Uit een recente studie bij jongeren van 16 tot 25 jaar blijkt dat het beleid in verhouding tot de toegang tot de nieuwe technologieën vruchten begint af te werpen. Zeer weinig jongeren worden immers als ‘offline’ geïdentificeerd.

Er bestaat echter een discrepantie tussen de digitale ervaring en de verwachtingen ten opzichte van het gebruik van de nieuwe informatietechnologieën in de socio-economische sfeer. Zo blijken jongeren sterk in sociale netwerksites, maar veel minder in tekstverwerking. Het fenomeen betreft jongeren uit alle sociale omgevingen. ‘Dat is zorgwekkend aangezien deze discrepantie voor problemen van socio-economische integratie van de jongeren in de maatschappij kan zorgen’, aldus Courard.

Digitale integratie

De staatssecretaris stelt vast dat de projecten van digitale integratie bestemd voor jongeren, en in het bijzonder voor de jongeren uit achtergestelde buurten, bijna onbestaand zijn in de begeleiding- en opleidingstructuren.

Courard trekt volgend jaar 2 miljoen euro uit om de digitale kloof te bestrijden. Op korte termijn gaat de staatssecretaris een projectoproep lanceren die gericht is voor lokale overheden en verenigingen om pilootprojecten te ondersteunen die als doel hebben om jongeren te bereiken die geen toegang hebben tot de digitale maatschappij.

bron: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20091216_047

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License