Een Kind Op Vier Heeft Leerproblemen

Eén kind op vier heeft leerproblemen
Bijna één op de vier kinderen tussen 10 en 15 jaar heeft minstens één leer- of gedragsprobleem. Dat zeggen hun ouders en ook veel scholen ervaren dat zo. Zij zien zorg belangrijker worden dan lesgeven. Dat blijkt uit een enquête van TNS Media in opdracht van De Standaard bij 993 gezinnen.

ADD, dyslexie en ADHD
In bijna één op de vier gezinnen heeft een van de kinderen minstens één leer- of gedragsprobleem. Eén op de tien kinderen heeft de concentratiestoornis ADD. Ook de leerstoornis dyslexie en ADHD, een aandachtsstoornis met hyperactiviteit, komen vaak voor, gevolgd door dyscalculie, autisme, spraakstoornissen en hoogbegaafdheid.

Jongens
Jongens hebben bijna dubbel zoveel leerproblemen als meisjes. Dat geldt vooral voor ADD en ADHD. Zij zitten ook vaker in het technisch en beroepsonderwijs. Ook kinderen die hun jaar al eens hebben moeten overdoen, hebben vaker een leerstoornis.

Lat ligt hoog
"We denken sneller dat een kind een stoornis heeft, omdat we de lat almaar hoger leggen", zegt hoogleraar ontwikkelingsstoornissen Herbert Roeyers (UGent). "Een steeds grotere groep haalt daardoor 'de norm' niet meer, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal een stoornis hebben."

Leerzorg
Voor sommige scholen is er reden genoeg om alarm te slaan. Ze kijken bezorgd naar het plan 'Leerzorg' van Vlaamse minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke, dat de komende jaren moet ingaan. De scholen vrezen dat daardoor te veel kinderen met leerstoornissen in de gewone klas terechtkomen.

Publicatie: Het Laatste Nieuws
Publicatiedatum: 30 augustus 2008
Auteur: (belga/lvl)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License