Een Soort Op Vier Heeft Leerproblemen

Eén kind op vier heeft leerproblemen

nieuwe_spelling_klas.jpg.275.jpg

Bijna een op de vier kinderen tussen 10 en 15 jaar heeft minstens één leer- of gedragsprobleem. Althans, volgens de ouders. Ook veel scholen ervaren dat zo. Zij zien zorg belangrijker worden dan lesgeven en waarschuwen: 'Er kan niemand meer bij.'

In bijna een op de vier gezinnen heeft een van de kinderen minstens één leer- of gedragsprobleem. Dat blijkt uit een enquête van TNS media in opdracht van De Standaard bij 993 gezinnen. Een op de tien kinderen heeft de concentratiestoornis ADD. Ook de leerstoornis dyslexie en ADHD, een aandachtsstoornis met hyperactiviteit, komen vaak voor, gevolgd door discalculie, autisme, spraakstoornissen en hoogbegaafdheid.

Jongens hebben bijna dubbel zo veel leerproblemen als meisjes. Dat geldt vooral voor ADD en ADHD. Zij zitten ook vaker in het technisch en beroepsonderwijs. Ook kinderen die hun jaar al eens hebben moeten overdoen, hebben vaker een leerstoornis.

'We denken sneller dat een kind een stoornis heeft, omdat we de lat almaar hoger leggen', zegt hoogleraar ontwikkelingsstoornissen Herbert Roeyers (UGent). 'Een steeds grotere groep haalt daardoor de norm niet meer, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal een stoornis hebben.'

'Vroeger zagen we alleen de ernstigste gevallen. Nu termen zoals ADHD veel meer ingeburgerd zijn, herkennen meer mensen dat in zichzelf of in hun kinderen, zij het niet altijd in even erge mate', zegt psychologe Marina Danckaerts (KU Leuven).

Voor sommige scholen is er alvast reden genoeg om alarm te slaan. Ze kijken bezorgd naar het plan 'leerzorg' van de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), dat de komende jaren moet ingaan. De scholen vrezen dat daardoor te veel kinderen met leerstoornissen in de gewone klas terecht komen.

'Dat kunnen we niet aan', zegt Dries Naulaers, directeur van de gemeentelijke basisschool De Notelaar in Wijnegem. 'Als er nog ouders zijn die dit jaar hun kind met een leerstoornis bij ons willen inschrijven, zullen we hen voor het eerst moeten weigeren. Er kan niemand meer bij.' (dey, vbr)

Publicatie : Het Nieuwsblad
Publicatiedatum : 03/08/2008
Auteur : dey,vbr

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License