Eindwerken I V M Arbeidspsychologie

Alfabetische lijst :

  • BONTE j. De waarde van direct marketing in een rekruteringscontext: een onderzoek naar de houding van gerekruteerden t.a.v. outbound telemarketing en outbound e-mail marketing. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2008
  • DE KEYZER V. Het ontwikkelen van een outplacementdraaiboek. Samen op zoek naar een nieuwe start. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License