Eindwerken I V M Klinische Psychologie

Alfabetische lijst:

  • BONTE, A. (2002). Posttraumatische stressstoornis naar aanleiding van seksueel misbruik: voorstelling van en onderzoek naar de impact van de therapie volgens Yvonne Dolan, Kortrijk Ipsoc, 208 p.
  • BRAYE, M. (1995). Angststoornissen bij alcoholverslaafden: exploratief onderzoek van de prevalentie van paniekstoornis en sociale angst bij alcoholverslaafden, Kortrijk Ipsoc, 132p.
  • DEBRUYCKERE, H. (2009). Stressreductie bij kinderen in het ziekenhuis, Katho-Ipsoc, Kortrijk.
  • DESMET, A., (2006). Cognitieve gedragsstoornissen binnen de PAAZ-setting: nagaan van de effectivtieit aan de hand van 2 gevalsstudies, Ipsoc Kortrijk.
  • VERBEKE, E. (2006). Minder ansgt door adequate informatie. Angstreductie door middel van een infobrochure bij 65 plussers die een gastroscopie moeten ondergaan, Kortrijk HIVV, 54p.
  • WATTEYN, A. (2005). Sociale vaardigheden aanbrengen bij kleuters met een gemengde ontwikkelingsstoornis via de Axenroos, Kortrijk Ipsoc, 54p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License