Eindwerken i.v.m. schoolpsychologie

Alfabetische lijst:

  • COLLIE, H. Freinet in het buitengewoon onderwijs type 3. : Vertaling van de uitgangspunten van Freinet naar de praktijk in De Sassepoort. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
  • COOLS, N. De ’Leervijfer’ : ontwikkeling van een vijfdelige themakoffer voor anderstalige leerlingen in het lager onderwijs. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
  • DEJONGHE, S. Echtscheidingsmethodiek. Een methodiek om het thema echtscheiding aan bod te brengen in de lagere school. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
  • DELBEKE H. Agressie, daar doen we iets aan! Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
  • DESENDER, L. Leerstoornissen in het basisonderwijs: Begeleiding van leerlingen met dyslexie dyscalculie en AD(H)D aan de hand van sticordi-maatregelen. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
  • DE BOSSCHER, S. Kwaad, kwader, kwaadst. Een leidraad om met het kind aan de slag te gaan, zodat men op een betere sociaal-aanvaardbare manier hun kwaadheid leert tonen. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009.
  • ELSEN, K. Het bevorderen van het leer- en studeergedrag bij hoogbegaafde kinderen. Ipsoc-Katho, ongepubliceerde cursus, Kortrijk, 2009
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License