Filosofie

Filosofie: de wetenschap van de begrippen, opgevat als basis van alle andere wetenschappen; wijsbegeerte.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License