Flynn Effect

Verschijnsel binnen de psychodiagnostiek: bij hernormering stijgt de gemiddelde score op intelligentietesten (met als gevolg dat de proefpersonen slimmer lijken, terwijl dit eigenlijk een gevolg is van andere oorzaken).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License