Hans De Witte
hans%20de%20witte_groot_100x151.jpg

Prof. dr. Hans De Witte (°1957) is Hoogleraar Arbeidspsychologie aan het Departement Psychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de K.U.Leuven. Hij maakt deel uit van de Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (WOPP).
Hij studeerde Psychologie aan de K.U.Leuven (diploma in 1982) en behaalde zijn doctoraat op proefschrift in de Psychologie in oktober 1991 aan dezelfde universiteit (titel: Conformisme, Radicalisme en Machteloosheid. Een onderzoek naar de sociaal-culturele en sociaal-economische opvattingen van arbeiders in Vlaanderen. Promotor: Prof. Dr. L. Lagrou).
In het verleden was hij tussen 1984 en 1999 werkzaam aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van dezelfde universiteit (K.U.Leuven), waar hij sinds het begin van 1995 Hoofd was van de sector Arbeid. Gedurende het academiejaar 1999-2000 was hij voor één jaar verbonden aan de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie van de Universiteit Gent. Vanaf het academiejaar 2000-2001 is hij werkzaam aan het Departement Psychologie van de K.U.Leuven.

Publicaties in 2009

Baillien, E., De Witte, H. (2009). Why is Organizational Change Related to Workplace Bullying? Role Conflict and Job Insecurity as Madiators. Economic and industrial Democracy, 30; 348.

Baillien, E., Neyens, I., De Witte, H. & De Cuyper, N. (in press). Towards a three way model of workplace bullying: A qualitative study. Journal of Community and Applied Psychology, 19: 1-16

De Cuyper, N., Baillien, E., De Witte, H. (2009). Job insecurity, perceived employability and targets and perpetrators' experiences of workplace bullying. Work & Stress, 23 (3), 206-224.

De Cuyper, N., Notelaers, G., De Witte, H. (2009). Job Insecurity and Employability in Fixed-Term Contractors, Agency Workers, and Permanent Workers: Associations With Job Satisfaction and Affective Organizational Commitment. Journal of Occupational Health Psychology, 14, 193-205.

De Cuyper, N., Notelaers, G., De Witte, H. (2009). Transitioning between temporary and permanent employment: A two-wave study on the entrapment, the stepping stone and the selection hypothesis. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 67-88.

De Cuyper, N., Sora, B., De Witte, H., Caballer, A., Peiró, J.M. (2009). Organizations' Use of Temporary Employment and a Climate of Job Insecurity among Belgian and Spanish Permanent Workers. Economic and Industrial Democracy, Vol. 30(4): 564–591.

de Jong, J., De Cuyper, N., De Witte, H., Sila, I., Bernhard-Oettel, C. (2009). Motives for accepting temporary employment: a typology. International Journal of Manpower, vol.30 (3), pp. 237-252.

Rigotti, T., De Cuyper, N., De Witte, H., Korek, S., Mohr, G. (2009). Employment Prospectss of Temporary and Permanent Workers: Associations with Well-being and Work Related Attitudes. Journal Psychologie des Alltagshandelns / Psychology of Everyday Activity, Vol. 2 / No. 1, ISSN 1998-9970

Rodriguez-Munoz, A., Baillien, E., De Witte, H., Moreno-Jiménez, B., Pastor, J.C. (2009). Cross-lagged relationships between workplace bullying, job satisfaction and engagement: Two longitudinal studies. Work & Stress, vol. 23(3), p. 225-243.

Vragen aan de specialist
1. Wat vindt u zo boeiend aan de bedrijfspsychologie ?
2. U heeft al heel wat bereikt in uw leven, heeft u nog specifieke doelen voor het oog ?
3. Hoe zou u uw vak promoten naar andere toe ?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License