Hartup W W

Hartup W.W. is vooral bekend voor zijn psychologische testen over het gedrag van jonge kinderen. Een lijst van zijn voornaamste werken vind je hier:

http://lib.bioinfo.pl/auid:351269

In mijn boek staat een referentie naar zijn boek: "Peer relations, In: P.Mussen (red.), Handbook of child psychology, volume IV, New York: Wiley, 1985."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License