Henk Van Der Molen
Henk-van-der-Molen_AMC.jpg

Henk Van der Molen is één van de schrijvers van het boek ‘Klinische psychologie: theorieën en psychopathologie’. Hij is decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De klinische psychologie is zowel één van zijn onderwijsvakken als één van zijn onderzoeksgebieden.

Contactgegevens:

Erasmus University Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
M-building, 7th floor, M7-48;
Op donderdag: T13-33
Work: 010 408 2065
Fax: 010 408 9009
E-mail: ln.rue.wsf|nelomrednav#ln.rue.wsf|nelomrednav

Professor Van der Molen is co-auteur van een 30-tal boeken en een 120-tal wetenschappelijke artikels.
Hij heeft daarnaast ook nog meegeholpen aan het ontwerp van ongeveer 22 psychologische videofragmenten.
Hier volgen enkele van deze boeken/artikels/videofragmenten waar Henk Van der Molen een inbreng heeft gebracht:

Boeken:
 Brug, J., Schaalma, H., Kok, G., Meertens, R.M., & Molen, H.T. van der. (2000). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum. (3e druk in 2003).
 Gramsbergen, Y.H. & Molen, H.T. van der. (2004). Docentenhandleiding bij Gesprekken in Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 Molen, H.T. van der & Ivey, A.E. (2004). Effectieve Communicatie voor Managers en Leidinggevenden. Soest: H. Nelissen.
 Gramsbergen, Y.H., Blom, H., & Molen, H.T. van der. (2005). Conflicten in Organisaties. Groningen: Wolters-Noordhoff. (211 pages).
 Heiden, C. van der, Methorst, G.J., Van der Molen, H.T. & Muris, P. (2007). Behandelprotocol voor de gegeneraliseerde angststoornis. Cure and care publishers: Nijmegen.
 Smeets, G., Bos, A., Van der Molen, H.T., & Muris, P. (2009). Klinische psychologie. Diagnostiek en therapie. (2e druk). Groningen/Heerlen: Wolters-Noordhoff/Open Universiteit Nederland.

Artikels:
 Van der Molen, H.T., Schmidt, H.G., & Kruisman, G. (2007). Personality characteristics of engineers. European Journal of Engineering Education, 32, 495-501.
 De Meijer, L.A.L., Born, M.Ph., Van Zielst, J., & Van der Molen, H.T. (2007). Analyzing Judgments of Ethnically Diverse Applicants During Personnel Selection. International Journal of Selection and Assessment, 15, 139-152.
 Van der Heiden, C., Muris, P., Bos, A., Van der Molen, H.T., Oostra, M. (2009). Normative data for the Dutch version of the Penn State Worry Questionnaire. Netherlands Journal of Psychology, 65, 69-75.
 Schmidt, H.G., Van der Molen, H.T., Te Winkel, W. & Wijnen, W.H.F.W. (2009). Constructivist, Problem-Based Learning Does Work: A Meta-analysis of Multiple Curricular Comparisons Involving a Single Medical School. Educational Psychologist, 44, 1-23

Videoproducties:
 Psychopathologie. (1995). Heerlen: Open universiteit.
 Counseling bij werkgerelateerde psychische problemen (1999). Heerlen, Open Universiteit.
 Probleemgestuurd Onderwijs: Stap voor Stap. Studentvaardigheden en Tutorvaardigheden (2002). Rotterdam: Erasmus Universiteit
Rotterdam.
 Counseling bij loopbaanproblematiek ( 2004 ). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License