Huub Buijssen
huub_buijssen.jpg

Huub Buijssen is psychogerontoloog, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog en auteur van 36 boeken. Zijn bekendste boek is de bestseller 'De heldere eenvoud van dementie', dat ook in de Duits, Engels en Tsjechisch is vertaald. Eind vorig jaar verscheen van hem 'De beleving van dementie', een eenvoudige gids voor naasten. In juni verscheen 'Levensalbum'. Een handleiding voor contact en een gids voor het maken van een herinneringsboek met een dementerende naaste. Buijssens inmiddels overleden vader had de ziekte van Parkinson en dementie en sinds 4 jaar lijdt zijn moeder aan de meest voorkomende vorm van dementie, de ziekte van Alzheimer.
35_heldereeenvoud.jpg

Vragen aan de specialist

1. Hoe kwam u in dit vak terecht ?
2. U heeft reeds 36 boeken geschreven, denkt u dat u nog boeken zal schrijven ?
3. Wat vindt u het boeiendste aan de psychologie ?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License