Jan J L Derksen

Prof. Dr. Jan J. L. Derksen
jjlderksen2.jpg

Contactgegevens

Vrije Universiteit Brussel
Faculty of Psychology & Educational Sciences
Department of Clinical & Life Span Psychology
Pleinlaan 2 | B - 1050 Brussel, Belgium

fax: + 32-2-629 26 23
email: ln.tenalp|neskredljj#ln.tenalp|neskredljj

url: http://www.ru.nl/clinicalpsychology/staff/staff_clinical/j_derksen/
url: http://www.jjlderksen.com

Biografie

Prof. Dr. J.J.L. Derksen (1953) studeerde na de middelbare school af aan de School voor de Journalistiek te Utrecht. Vervolgens studeerde hij psychologie en sociologie aan de Universiteit van Nijmegen. In 1978 studeerde hij af in de klinische psychologie. In 1983 promoveerde hij op een studie naar indicatiestelling voor psychotherapie. Sinds die tijd werkt hij aan de Sectie Klinische Psychologie van de Nijmeegse universiteit, momenteel inde functie van Universitair Hoofddocent Psychodiagnostiek.
Naast zijn universitaire werk is hij in 1978 een praktijk gestart in de eerstelijns gezondheidszorg. In deze gecombineerde eerstelijns en psychotherapiepraktijk werken momenteel een vijftiental collega?s. Voorts heeft hij een postdoctoraal opleidingscentrum opgericht en een uitgeverij voor psychologische testmaterialen. Sinds 1998 is hij werkzaam aan de Vrije Universiteit van Brussel en doceert hier psychodynamische psychotherapie. Momenteel is hij hier gewoon hoogleraar. In zijn opleiding tot psychotherapeut heeft hij zowel een cognitief-gedragstherapeutische als psychoanalytische opleiding gehad.

In zijn wetenschappelijk werk heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met persoonlijkheidsstoornissen en publiceerde hierover nationaal en internationaal. Over de diverse klinische psychologische onderwerpen publiceerde hij alleen of in samenwerking met anderen een 28 tal boeken en meer dan 150 artikelen. Voorts publiceerde hij enkele jaren lang columns over het klinisch psychologisch praktijk werk in dagblad De Gelderlander. Voor NRC Handelsblad schrijft hij met enige regelmaat bijdragen b.v. recentelijk over narcistische stoornissen die bij topmanagers en toppolitici voorkomen.

De laatste vijf jaar gaf hij veel lezingen in het bedrijfsleven en onderwijs over zijn recente onderzoekswerkzaamheden naar emotionele intelligentie. De in de VS ontwikkelde EQ-test maakte zijn onderzoeksgroep beschikbaar voor Nederland, België en Duitsland. Behalve lezingen werkte hij voor wat betreft het onderwerp intelligentie mee aan diverse televisie en radioprogramma?s.

In het bedrijfsleven bekleedt hij diverse adviesfuncties en verzorgt individuele coachingstrajecten voor managers.

(Bron : http://www.jjlderksen.com/)

Zijn werken

Vita

• Klinische Psychologie, Radbout Universiteit Nijmegen (1978)
[Clinical Psychology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands (1978)]

• Doctor in de Psychologie, Radbout Universiteit Nijmegen (1983)
[PhD in Psychology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands (1978)]

• Universitair Hoofddocent Psychodiagnostiek, Radbout Universiteit Nijmegen
[Associated Professor Psychodiagnostics, Radbout Universiteit Nijmegen]
• Hoogleraar Psychodynamische Therapieën, Vrije Universiteit Brussel (1998)
[Full Professor Psychodynamic Therapies, Vrije Universiteit Brussel (1998)]

Onderwijs

• Psychodynamische therapieën [Psychodynamic Therapies]
• Gevalstudies uit de psychodynamische therapieën [Case Studies in Psychodynamic Therapies]
• Gedetailleerde beschrijving van elk opleidingsonderdeel [Detailed description of contents and requirements of each course]
Onderzoek & Doctoraatstudenten / Research & PhD Students
• Psychological Assessment
• Psychodynamic Psychotherapy
• Emotional Intelligence

Publicaties

Publicaties 2008
Artikelen

• Derksen, J., Egger, J., & Heijden, P. van der. (2008). Van oude misverstanden en stormen die voorbijgaan. Een reactie op het misverstand door Verbaak, Directieve therapie, 28, 1, 66-74.
• Derksen, J., (2008). De eerstelijnspsycholoog in 2015. In: De Eerstelijnspsycholoog, LVE, 1/2008, p. 9-10.
• Derksen, J., (2008). Psychologen hebben hun kinderfantasieën allang achter zich gelaten. In: De Psycholoog, 43, juni 2008, 370-371.
• Derksen, J., (2008). Doktertje spelen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 7/8, 576-577.
• Derksen, J., (2008). Markt en ziel gaan niet samen. Het behandelen van psychische problemen is een zaak van lange adem. In: NRC Handelsblad, 22 juli, 2008, p. 7.
• Van der Heijden, P. T., Egger, J. I. M. & Derksen, J. J. L. (2008) Psychometric Evaluation of the MMPI-2 Restructured Clinical Scales in Two Dutch Samples. Journal of Personality Assessment, 90, 456 – 464.
• Van der Heijden, P.T., Derksen, J.J.L., Egger, J.I.M. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek naar een constructieve alliantie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 4, p. 295-304.
• Van der Heijden, P.T., Derksen, J.J.L., Egger, J.I.M. (2008). Psychotherapeutische diagnostiek revisited: dupliek op de repliek van Jan Jaspers. Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5, p. 379-386.
• Derksen, J. (2008). Bestrijd het groeiende narcisme onder scholieren. De Volkskrant, het Betoog, p. 1-11-08.
• Derksen, J., (2008). Hoe verandert de intrapsychische architectuur? Tijdschrift voor Psychotherapie, 34, 5, 352-368.
• Derksen, J., & Egger, J. (2008). Cave cavernam. Over de Leidse fles en het klinisch-wetenschappelijk erfgoed. In: C. van Nijnatten & G. Hutschemaekers (Red.) De Klinische psycholoog als scientist practioner. Nijmegen: radboud UnivErsiteit, p. 24-31.
Hoofdstukken in boeken
• Rossi, G., Sloore, H., Derksen, J. (2008) The Adaptation of the MCMI-III in Two Non-English Speaking Countries: State of the Art of the Dutch Language Version. In: Th. Millon & C. Bloom (Eds.). The Millon Inventories. A Practitioners’s Guide to Personalized Clinical Assessment. New York: The Guilford Press, 369-387.
Recensies
• Derksen, J. (2008). De theorie van Kohut op As II? In: Tijdschrift voor Psychoanalyse, 2, 2008, 140-141.
• Derksen, J. (2008). Bespreking van: K. Cornelissen, Kortdurende dynamische psychotherapie. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 08/01, p. 73-75.
Publicaties 2007
Boeken

• Derksen, J. (2007). Zijn wij wel narcistische genoeg? Over het ontstaan van onze lentecultuur als gevolg van gewijzigde vroegkinderlijke condities. Nijmegen: PEN Tests Publisher.
Hoofdstukken in boeken
• Derksen, J., Persoonlijkheidsstoornissen. In: Van der Molen, H., Perreijn, S., & Van den Hout, M. (2007). Klinische psychologie. Theorieën en psychopathologie. Groningen: Wolters-Noordhof.
• Derksen, J. (2007). Persoonlijkheidsstoornissen. In: Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1-44.
• Derksen, J. (2007). Narcistische kwetsbaarheid en belastbaarheid. In: Handboek Arbeid en Belastbaarheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 45-72.
Artikelen
• Alphen, S.P.J., van., Tummers, J. H.A., & Derksen, J.J.L. (2007). Reaction to ‘Treatment of older adults Wirth co-morbid personality disorder and depression: a dialectical behavior therapy approach’, International Journal of Geriatric Psychiatry, 2007; 22: 701-703.
• Egger, J., Gringhuis, M., Breteler, R., De Mey, RH., Wingbermühle, E., Derksen, J., & Hilberink, S. MMPI-2 clusters of alcohol-dependent patients and the relation to Cloningers’s temperament – character inventory, Acta Neuropsychiatrica, 2007: 19: 238-243.
• Derksen, J., Psychodynamic Diagnostic Manual: Gaan we de DSM achter ons laten? De Psycholoog, 2007, juli/augustus, 442-444.
• Sneyers, M., Sloore, H., Rossi, G., & Derksen, J. (2007). Using the Megargee system among Belgian prisoners: cross-cultural prevalence of the MMPI-2 based types, Psychological Reports, 100, 746-754.
• Wasseveld, R., Overbeeke, S., & Derksen, J. (2007). Kan emotionele intelligentie worden getraind? Psychologie & Gezondheid, 35/4, 182-188.
• Heiden, van der, P., Egger, J. & Derksen, J. (2007). Chirurgische ingrepen in de MMPI-2. Komt de patiënt versterkt uit narcose? De Psycholoog, 42, november, 589-597.
• Derksen, J. (2007). Wilders moet beveiliging voortaan zelf betalen. NRC Handelsblad, 1-12-2007, p. 16.
Boekbesprekingen
• Van: Schouppe, H., Algemene psychologie. Een inleiding in de functieleer. In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2007: 7: 503-504.
Publicaties 2006
Artikelen
• Derksen, J. (2006). Diagnosticeren op een koopje, PSY, 10(7), 34-35.
• Van Alphen, S., Engelen, G., Kuin, Y., & Derksen, J. (2006). The relevance of a geriatric sub-classification of personality disorders in the DSM-V. International Journal of Geriatric Psychiatry, 21(3), Mar 2006, 205-209.
• Derksen, J. (2006). Leest, met of zonder burn-out. De Psycholoog, juli/augustus nr 7/8, 410.
• Derksen, J. (2006). Structurele psychodiagnostiek. In: L. Claes, P. Bijttebier, T. Vercruysse, L. Hamelinck, E. de Bruyn (Red.). Tot de puzzel past, psychodiagnostiek in methodiek en praktijk. Leuven: Acco, p.135-149.
• van Alphen S.P., Engelen G.J., Kuin Y., Hoijtink H.J., Derksen J.J.L. (2006). A preliminary study of the diagnostic accuracy of the Gerontological Personality disorders Scale (GPS).International Journal of Geriatric Psychiatry, 21(9), 862-868.
• Derksen, J.J.L. (2006). Kortdurende psychodynamische psychotherapie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 48 (10), 777-785.
• Derksen, J., (2006). Voorwoord. In: Lamers, E., Bosch, F., Hindering, L., Verschuren, C.,Handboek psychologie in de eerste lijn (p. 5-8). Amsterdam: Harcourt.
• Derksen, J.J.l. (2006). Persoonlijkheid. In: A.M. Pot, Y. Kuin, M. Vind (Red.). Handboek Ouderenpsychologie. Utrecht: De Tijdstroom, p. 133-149.
Boeken
• Derksen, J., de Mey, H., Sloore, H. & Hellenbosch, H. (2006). MMPI-2 Handleiding voor afname, scoring en interpretatie. Nijmegen: PEN Tests Publisher.
Software
• Schaeks H.M.J, Bögels Th.J.P.M., Derksen J.J.L, & de Mey H.R.A. (2006). MMPI-2 Computerprogramma voor afname en scoring, versie 2.0. Nijmegen, PEN Psychodiagnostics.
• Derksen, J., Bögels, T., & Schaeks, H. (2006). MMPI-2: Het Nijmegen Rapport. Interpretatief rapport. Nijmegen, PEN Psychodiagnostic.
Boekbesprekingen
• In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/7, jrg 48, 593-594. Abraham, R.E. (Red.) Het ontwikkelingsprofiel in de praktijk (4e herziene druk).Van Gorcum, Assen 2005-11-21 402 pagina’s ISBN 90 232 3888 5 € 55,00
• Abraham, R. E. (Red.) Het ontwikkelingsprofiel registratieprotocol. Ontwikkelingsniveaus en Ontwikkelingslijnen (inc. CD rom) 3e drukVan Gorcum, Houten 2005-11-21 180 pagina’s ISBN 90 232 3889 3 € 50,00
• In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/12. 977-978.Raad, B. de, & Doddema-Winsemius, M.De Big 5 Persoonlijkheidsfactoren. Een methode voor het beschreven van persoonlijkheidseigenschappenUitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2006, 171 pagina’s ISBN 90 5712 203 0 € 24,95
• In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/12, 978. Vliet, P. van. Wat drijft de mens? Inleiding persoonlijkheidsleer.Uitgeverij Boom, Amsterdam 2006, 179 pagina’s, ISBN 90 8506 1512, € 39,50.
Publicaties 2005
• Gerits, L., Derksen, J.J.L., Verbruggen, A.B. (2005). Emotional intelligence profiles of nurses caring for people with severe behaviour problems. Personality and Individual Differences, 38(1) 33-43.
• Derksen, J., (2005). Laat de GZ-psycholoog psychofarmaca voorschrijven. PSY: Tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg, 9(3) 22-23.
• Derksen, J., Sloore, H., (2005). Issues in the International Use of Psychological Tests. In: S. Strack (Ed.) Handbook of Personology and Psychopathology. New York: Wiley, 403-414.
• Völker, C., & Derksen, J. (2005) Rouw bij een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Nederlands Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, 5(4) 111-116.
• Derksen, J.J.L. (2005). GZ-psycholoog en psychofarmaca: een reactie op de commentaren.PSY: Tijdschrift over de geestelijke gezondheidszorg, 9(5) 33.
• Derksen, J.J.L. (2005). Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen. Bijblijven 2(1/2) p. 13-25.
• Derksen, J. (2005). Psychologische diagnostiek ter discussie. De Psycholoog, 40(6), 333-335.
• Derksen, J., (2005). Karaktertest KRO gebakken lucht. In: De Gelderlander, 8 juni, discussie pagina.
• Derksen, J. (2005). Concurrentie brengt oneigenlijke agressie in de zorg. De Volkskrant, Forum, 17 augustus, p. 11.
• Alphen, S.P.J., van, Rettig, A.M., Engelen, G.J., Kuin, Y., Derksen, J.J.L. (2005). Patiënt-informantovereenkomst op de Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal. Tijdschrift voor Psychiatrie, 47(9), 613-617.
• Derksen, J. (2005). Sta stil bij de identiteit van allochtonen. NRC Handelsblad, opinie, 8 november, p. 6.
• Derksen, J. (2005). The contribution of the MMPI-2 to the diagnosis of personality disorders. In: Butcher, J., (Eds.). MMPI-2 A practitioner’s Guide. Washington: American Psychological Association, 99-120.
• Derksen, J. Eerstelijnspsychologen. In: Handboek Klinische Psychologie, A 1205, 1-18.
Boekbespreking
• Derksen, J., Bespreking van Cloninger C.R. Feeling good: the science of well-being. In: Tijdschrift voor Psychiatrie, 47, 2005/7, 489.
Publicaties 2004
• Gerits, L., Derksen, J., & Verbruggen, A. (2004). Emotional Intelligence and Adaptive Success of Nurses Caring for People With Mental Retardation and Severe Behavior Problems, Mental Retardation, 42(2), p. 106-121.
• Derksen, J.J.L. (2004). Psychologen, toon respect voor je vak. De Psycholoog, 1, p. 32.
• Derksen, J.J.L., (2004). Kortdurende psychodynamische psychotherapie bij narcistische stoornissen. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 59, 711-722.
• Derksen, J.J.L., Vendrig, l., Egger, J., de Mey, H., & Saschowa, M. (2004). De NVM in relatie tot de MMPI-2. De Psycholoog, 39(7/8), 357-362.
• Alphen SPJ van, Engelen GJJA, Kuin Y, Derksen JJL (2004). Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: Een overzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46(3), 145-56.
• Derksen, J., Klein Herenbrink, A. (2004) Geef Laatbloeiers ook een kans. Mogen alleen begaafd studenten naar universiteit? NRC \Handelsblad, Donderdag 25 maart 2004, p. 8.
• Gongora, V.C., Derksen, J.J.L., & Staak, van der, C.P.F. (2004). The role of core beliefs in the specific cognitions of bulic patients, The Journal of Nervous and Mental Disease, 192(4), 297-303
• Gongora, V.C., Staak, van der, C.P.F. , & Derksen, J.J.L.(2004). Personality disorders, depression and coping styles in Argentian bulimic patients, Journal of Personality Disorders, 18(3), 272-285.
• Derksen, J.J.L. (2004). Eerstelijnspsychologen gebruik jullie academisch gevormde verstand,Eerstelijnspsychologie, 3, 12-13.
• Derksen, J.J.L. (2004) Persoonlijkheidsstoornissen. In: H. Buijssen (Red.). Psychologische hulpverlening aan ouderen (p. 15-43). Baarn: HBuitgevers.
Boeken
• Derksen, J.J.L. (2004). Psychologische diagnostiek: Enkele structurele en descriptieve aspecten. Nijmegen: PEN Tests Publisher.
Boekbeprekingen
• Laak, J. ter, & Goede, M. Psychologische diagnostiek. Inhoudelijke en methodologische grondslagen (herziene editie). Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/12, 879-880.
• Eurelings-Bontekoe, E., & Snellen, W. (Red.). Dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/12, 880-881.
• Maris, E., Methoden en technieken van onderzoek in de psychologie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/12, 881.
• Schore, A.N. Affect Dysregulation and Disorders of the Self. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/7, 464.
• Schore, A.N. Affect Regulation and Repair of the Self. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2004/7, 487.
Publicaties 2003
• Butcher, J., Derksen, J., Sloore. H., & Sirigatti, S. (2003) Objective personality assessment of people in diverse cultures: European adaptations of the MMPI-2, Behaviour Research and Therapy, 41(7), 819-840.
• Egger, J.I.M., De Mey, H.R.A., Derksen, J.J.L. & Staak, C.P.F., van der (2003). Cross-Cultural replication of the Five-Factor Model and comparison of the NEO-PI-R and MMPI-2 PSY-5 Scales in a Dutch Psychiatry Sample, Psychological Assessment, 15(1), 81-88.
• Derksen, J., van Dijk, J., & Cornelissen, A. (2003) De Nederlandse adolescentenversie van de MMPI, De Psycholoog, 38(6), 304-311.
• Arrindell, W., Ettema, J., Groenman, N., Brook, F., Janssen, I., Slaets, J., Hekster, G., Derksen, J., Ende, J., van der, Land, H., Hofman, K., Dost, S. (2003). De groeiende inbedding van de Nederlandse SCL-90-R. De Psycholoog, 39(11), 576-582.
• Alphen, S.P.J., van, Engelen, G.J.J.A., Kuin, Y., Staak, C.P.F., van der, & Derksen, J.J.L. Een Dephi-onderzoek naar persoonlijkheidsdiagnostiek in de (A)GGZ bij ouderen, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 34(5), 208-214.
• Derksen, J., (2003). Zelfgevoel trotse Polderlanders staat onder druk. De Gelderlander, dinsdag 18maart, p. 7.
• Derksen, J., Nieuw kabinet. In: NRC Handelsblad, opinie, 27 mei 2003, p. 8.
• Derksen, J., (2003). Wordt Nederland dommer? In: NRC Handelsblad, opinie, 16 september, 2003, p. 8.
• Derksen, J., De bar-On EQ-i test voor emotionele intelligentie. In: Boer, G., de (Red.). Talent Leert, hoogbegaafde leerlingen in de klas. Amersfoort; CPS Onderwijs en advies, 41-56.
Boekbesprekingen
• Derksen, J., Bespreking van: Hettema, P.J., Persoonlijkheid van top tot teen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2003/7, 444-445.Derksen, J., Bespreking van: Sprey, A., Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2003/12, 790-791

(Bron : http://www.vub.ac.be/KLEP/index.php?option=com_content&task=view&id=57)

Vragen aan de specialist

1) Was u , toen u jonger was, ook al geïnteresseerd in de klinische psychologie ?
2) Heeft u al veel dingen bij geleerd op u werk, die u op school niet gezien hebt ?
3) Wat heeft er u toe aangezet om boeken te schrijven ?

=> Ik ben deze specialist op het spoor gekomen toen ik wat extra info aan het zoeken was over de afstudeerrichting Klinische psychologie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License