Jeugdzorg

Jongeren lopen soms ernstig vast binnen het gezin of binnen hun dagelijkse omgeving. Het kan dan nodig zijn om hen in een gesloten instelling te behandelen. De afgelopen jaren zijn jongeren met dit soort problemen vaak in een justitiële behandelinrichting geplaatst. Meestal omdat binnen de reguliere Jeugdzorg - of binnen de sectoren LVG of GGZ - te weinig of ontoereikende opvang- en behandelmogelijkheden waren.
Op 1 januari 2008 is de gewijzigde Wet op de jeugdzorg (Wjz) in werking getreden. Hierdoor is het mogelijk geworden om civielrechtelijke jongeren, die van de rechter gesloten moeten worden behandeld, in een jeugdzorginstelling te plaatsen. De wet bepaalt ook dat de minister voor Jeugd en Gezin voortaan verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gesloten jeugdzorg. Door al deze veranderingen is plaatsing van civielrechtelijke jongeren in een JJI sinds 1 januari 2008 niet langer meer nodig.

Website

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License