Karel De Witte
14006.jpg

Karel De Witte

Karel De Witte (°1946) studeerde psychologie aan de K.U.Leuven en behaalde er zijn doctoraat met een proefschrift over organisatiecultuur in ziekenhuizen.

Karel De Witte is momenteel hoofddocent en afdelingshoofd van de onderzoekseenheid Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie.

Contactgegevens

  • E-mail: eb.nevueluk.ysp|ettiWeD.leraK#eb.nevueluk.ysp|ettiWeD.leraK
  • Eenheid: Onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie
  • Adres: Arbeids-, Org.- en Personeelspsychologie, Tiensestraat 102 - bus 3725, 3000 Leuven, België
  • Lokaal: 02.37
  • Tel: +32 16 326062 of +32 16 326004
  • Fax: +32 16 326055
  • GSM: 0495274041

Publicaties

Articles in internationally reviewed scientific journals

Cortoos, P., De Witte, K., Peetermans, W., Simoens, S., Laekeman, G. (2008). Opposing expectations and suboptimal use of a local antibiotic hospital guideline: a qualitative study. The journal of antimicrobial chemotherapy, 62(1), 189-195.

Vanhaecht, K., De Witte, K., Depreitere, R., Van Zelm, R., De Bleser, L., Proost, K., Sermeus, W. (2007). Development and validation of a Care Process Self Evaluation Tool (CPSET). Health Services Management Research, 20(3), 189-202.

Vanhaecht, K., De Witte, K., Sermeus, W. (2007). The Care Process Organisation Triangle: a framework to better understand clinical pathways. Journal of Care Pathways, 11, 1-8.

Derous, E., De Witte, K. (2001). Looking at selection from a social process perspective: towards a social process model on personnel selection. European journal of work and organizational psychology, 10, 319-342.

Articles in other scientific journals

De Witte, K. (2002). Ziekenhuisdirecteur: kameleon of voortrekker?. Acta hospitalia, 42(2), 25-36.

Andriessen, M., De Witte, K. (2001). Kwaliteit in uitzend en selectie? Een uitdaging!. Over.Werk, 4, 133-135.

Derous, E., De Witte, K. (2001). Sociale procesfactoren, testmotivatie en testprestatie: een procesperspectief op selectie geëxploreerd via een experimentele benadering. Gedrag en organisatie: tijdschrift voor sociale, arbeids- en organisatiepsychologie, 14, 153-170.

Other published books; as author

Baert, H., De Witte, K., Sterck, G. (2001). Vorming, training en opleiding. Handboek voor een kwaliteitsvol VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen. Garant, Leuven, 2000.

Baert, H., De Witte, K., Sterck, G. (2000). Vorming, training en opleiding. Handboek voor een kwaliteitsvol VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen. Reekstitel, Garant, Leuven, 2001..

Other published books; as editor

(2007). Diversiteit en vertrouwen in sociale systemen. (Prins, S., Ed., Schruijer, S., Ed., Verboven, J., Ed., De Witte, K., Ed.). Lannoo.

Book chapters, internationally recognised scientific publisher

Proost, K., De Witte, K., De Witte, H., Evers, G. (2005). Burnout of nurses working in three different medical fields. In: Korunka C., Hoffmann P. (Eds.), Change and quality in human service work (Organizational psychology and health care, vol.4) / (pp. 241-256). München: Hampp.

Deketelaere, K., De Witte, K., Dillemans, R. (2002). The role of the university in a lifelong learning world. In: Continuing education in universities: policies and instruments / Palomar, Armando J.; Parellada, Marti (eds.) [Columbus papers on university management] (pp. 15-28). Paris: Columbus.

De Witte, K., Dillemans, R., De Ketelaere, K. (2001). El papel de la universidad en un mundo en formacion permanente. In: Palomar A., Parella M. (Eds.), La formacion continua en las universidades: politica e instrumentos. Madrid: Civitas.

Other book chapters

De Witte, K., Andriessen, M. (2002). Werving en selectie: een zootje (on)geregeld?. In: Mens en organisatie: liber amicorum Pol Coetsier / P. Vlerick, F. Lievens en R. Claes (Eds.). - Gent: Academia Press.

PhD Theses

Proost, K., De Witte, K. (supervisor) (2008). Fearing the evaluative context of personnel selection: How bad can it get?.

Schreurs, B., De Witte, K. (supervisor) (2007). From post-to pretest applicant reactions : the effect of applicant selection expectations and perceptions on organizational attractiveness.

Vanhaecht, K., Sermeus, W. (supervisor) (2007). The impact of clinical pathways on the organisation of care processes, 157 pp.

Sterck, G. (2004). Leerbeleid en leerpatronen in kennisintensieve arbeidsorganisaties: concepten en praktijken.

Derous, E. (2001). Contracting through contacting: exploring a social process perspective on personnel selection.

Internal or technical reports

Meulders, M., Vandenberk, M., De Boeck, P., De Witte, K., Janssen, R. (2005). Hebben autochtonen en allochtonen gelijke kansen bij selectieproeven met intelligentietests?, 109 pp.

Andriessen, M., Prins, S., De Witte, K., Hovelynck, J., Taillieu, T. (2004). Samenwerking tussen diensten voor pleegzorg in Limburg: eerste tussentijds rapport: KUL. Centrum voor organisatie- en personeelspsychologie, Leuven, 2004.

Baert, H., De Witte, K., Sterck, G. (2000). Kwaliteitsverbetering in welzijnsvoorzieningen door middel van een VTO-beleid (3e fase). Deel 2: De ontwikkeling van een sectoraal vormingsfonds voor de welzijnssector: Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor permanente vorming in beroepen en organisaties, Leuven, 2000..

Baert, H., De Witte, K., Sterck, G. (2000). Kwaliteitsverbetering in welzijnsvoorzieningen door middel van een VTO-beleid (3e fase). Deel 1: beleidsaanbevelingen ter stimulering en ondersteuning van een kwaliteitsvol VTO-beleid in welzijnsvoorzieningen: Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor permanente vorming in beroepen en organisaties, Leuven, 2000..

Van Nijlen, D., Vervaeke, G., Vander Steene, G., De Witte, K., Goethals, J. (2000). Testen voor werving en selectie. Eindverslag + bijlagen: Afdeling strafrecht, strafvordering en criminologie, Leuven, 2000..

Other journal publications / miscellaneous

Baert, H. (2008). Interview met Prof. dr. Herman Baert (KU Leuven) 'Het levert veel meer op als je mensen bevraagt op hun gedrag in plaats van op hun leren.'. In: Licht op leren. Leren en ontwikkelen in een talentgerichte maatschappij, 112-116. Leuven: Lannoo Campus.

De Witte, K. (2000). Het samenspel van culturen en hun invloed op medewerkers: wat leert onderzoek ons?.

Van den Heede, K., Sermeus, W., De Witte, K., Van Craenendonck, J. (2000). Analyse en verbetering van de verpleegkundige en verzorgende functieuitoefening in een rust- en verzorgingstehuis. In: Verpleegkundig Kader, 1, 3-6: Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel.

(2000). Van groep naar gemeenschap. Liber Amicorum Prof. Dr. Leo Lagrou: Garant, Leuven, 2000..

ER (external reports)

Andriessen, M., Prins, S., De Witte, K., Hovelynck, J., Taillieu, T. (2004). Samenwerking tussen diensten voor pleegzorg: eindrapport, 29 pp.

Andriessen, M., Prins, S., De Witte, K., Hovelynck, J., Taillieu, T. (2004). Samenwerking tussen diensten voor pleegzorg: Tweede tussentijds rapport, 24 pp.

This list is generated from Lirias and contains data from Lirias as it is entered and validated by the researcher.

=> Ik ben deze specialist op het spoor gekomen toen ik wat extra info aan het zoeken was over de afstudeerrichting Arbeidspsychologie

Vragen aan de specialist

  1. Was u reeds op jonge leeftijd geïnteresseerd in de psychologie ?
  2. Wat heeft u ertoe aangezet in deze sector te stappen ?
  3. Zou u kunnen beschrijven wat uw taken zijn op een werkdag ?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License