Karine Verschueren
4708.jpg
Karine Verschueren
Hoogleraar

Schoolpsychologie en Ontwikklingspsychologie van Kind en Adolescent

Contactgegevens

Schoolpsych. en Ontwikkelingspsychologie
Tiensestraat 102 - bus 03717
BE-3000 Leuven

Tel : + 32 16 32 61 06
Fax : + 32 16 32 61 44
E-mail : eb.nevueluk.ysp|nereuhcsrev.enirak#eb.nevueluk.ysp|nereuhcsrev.enirak
(Bron : http://cwisdb.kuleuven.be/persdb-bin/persdb?lang=N&oproep=persoon&fnaam=U0004708)

Publicaties

Articles in internationally reviewed scientific journals

Vande Gaer, E., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Magez, W. (2010). Een dynamische test voor cognitieve vaardigheden van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Pedagogische studien: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E. (2009). Children's Aggressive Behaviour and Teacher-Child Conflict in Kindergarten: Is Teacher Perceived Control over Child Behaviour a Mediating Variable?. British Journal of Educational Psychology, 79(4), 663-675.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., De Munter, S., Max, K., Moens, L. (2009). Further examination of the convergent and discriminant validity of the Student-Teacher Relationship Scale. Infant and Child Development, 18(6), 502-520.

Wouters, S., Colpin, H., Germeijs, V., Verschueren, K. (2009). Understanding the effect of being a big fish in a little pond on academic self-concept. Netherlands Journal of Psychology, 65, 89-101.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2009). Adolescents' career decision-making process: Related to quality of attachment to parents?. Journal of Research on Adolescence, 19(3), 459-483.

De Haene, L., Grietens, H., Verschueren, K. (2009). Adult attachment in the context of refugee traumatisation: the impact of organized violence and forced separation on parental states of mind regarding attachment. Attachment & Human Development.

De Haene, L., Grietens, H., Verschueren, K. (2009). Beyond division: convergences between postmodern qualitative research and family therapy. Journal of Marital & Family Therapy.

Buyse, E., Verschueren, K., Verachtert, P., Van Damme, J. (2009). Predicting school adjustment in early elementary school: Impact of teacher-child relationship quality and relational classroom climate. The Elementary School Journal, 110(2), 119-141.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S. (2009). Preschoolers’ attachment to mother and risk for adjustment problems in kindergarten: Can teachers make a difference?. Social development.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Germeijs, V., Luyckx, K., Soenens, B. (2008). Reciprocal relations between teacher-child conflict and aggressive behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37(3), 588-599.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S., Van Damme, J., Maes, F. (2008). Classroom problem behavior and teacher-child relationships in kindergarten: The moderating role of the classroom climate. Journal of school psychology, 46(4), 367-391.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2007). High school students' career decision-making process: Consequences for choice implementation in higher education. Journal of vocational behavior, 70(2), 223-241.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2006). High school students' career decision-making process: Development and validation of the study choice task inventory. Journal of career assessment, 14(4), 449-471.

Germeijs, V., Verschueren, K., Soenens, B. (2006). Indecisiveness and high school students' career decision-making process: Longitudinal associations and the mediational role of anxiety. Journal of counseling psychology, 53(4), 397-410.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2006). High school students' career decision-making process: A longitudinal study of one choice. Journal of vocational behavior, 68(2), 189-204.

Koomen, H., Verschueren, K., Thijs, J. (2006). Assessing aspects of the teacher-child relationship: A critical ingredient of a practice-oriented psycho-diagnostic approach. Educational and Child Psychology, 23, 50-60.

Verschueren, K., Dossche, D., Marcoen, A., Mahieu, S., Bakermans-Kranenburg, M. (2006). Attachment representations and discipline in mothers of young school children: An observation study. Social development, 15(4), 659-675.

Maassen, G., Verschueren, K. (2005). A two-dimensional ratings-based procedure for sociometric status determination as an alternative to the Asher and Dodge system. Merrill-Palmer quarterly, 51, 192-212.

Donders, W., Verschueren, K. (2004). Zelfwaardering en acceptatie door leeftijdgenoten: een longitudinaal onderzoek bij basisschoolkinderen. Kind en adolescent, 25, 74-90.

Boer, F., Verschueren, K. (2004). Sociale relaties en de ontwikkeling van kinderen: op de voet gevolgd. Kind en adolescent, 25, 165-175.

van Aken, M., Dekovic, M., Koot, H., Verschueren, K., Vlieger-Smid, G. (2004). Sociale relaties van kinderen en jeugdigen: een introductie op het themanummer. Kind en adolescent, 25, 66-73.

Verschueren, K., Marcoen, A. (2002). Perceptions of self and relationship with parents in aggressive and nonaggressive rejected children. Journal of school psychology, 40, 501-522.

Verschueren, K., Buyck, P., Marcoen, A. (2001). Self-representations and socioemotional competence in young children: a 3-year longitudinal study. Developmental psychology. , 37(1), 126-34.

Verschueren, K., Marcoen, A. (1999). Representation of self and socioemotional competence in kindergartners: differential and combined effects of attachment to mother and to father. Child development., 70(1), 183-201.

Spruytte, N., Verschueren, K., Marcoen, A. (1999). [Grandparents: their experience of the relationship with the oldest grand-child and their psychological well-being]. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. , 30(1), 21-30.

Verschueren, K., Marcoen, A., Buyck, P. (1998). Five-year-olds' behaviorally presented self-esteem: relations to self-perceptions and stability across a three-year period. The Journal of genetic psychology ; child behavior, animal behavior, and comparative psychology., 159(3), 273-9.

Verschueren, K. (1998). Vaders kritisch bekeken. Kind en adolescent, 19, 232-240.

Verschueren, K., Marcoen, A., Schoefs, V. (1996). The internal working model of the self, attachment, and competence in five-year-olds. Child development. , 67(5), 2493-511.

Van Ranst, N., Verschueren, K., Marcoen, A. (1995). The meaning of grandparents as viewed by adolescent grandchildren: an empirical study in Belgium. International journal of aging & human development. , 41(4), 311-24.

Verschueren, K., Van Ranst, N., Marcoen, A. (1993). [Significance of grandparents for young-adult grandchildren]. Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie. , 24(1), 3-11.

Verschueren, K., Marcoen, A. (1993). Attachment style, intimacy and trust in young adulthood - a reflection of perceived parental sensitivity. Psychologica belgica, 33(1), 49-76.

Articles in other scientific journals

Doumen, S., Buyse, E., Verschueren, K. (2009). Agressief gedrag en conflict in de leerkracht-leerlingrelatie: een doorbreekbare spiraal?. Caleidoscoop : Spiegel van Eigentijdse Begeleiding, 21(4), 4-9.

Colpin, H., Verschueren, K. (2009). De opleiding schoolpsychologie aan de KU Leuven … in een nieuw kleedje. Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 21(1), 29-34.

Colpin, H., Somers, A., Verschueren, K. (2008). Overgang basis-secundair onderwijs vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. Nova et Vetera: Tweemaandelijks tijdschrift voor algemeen onderwijs en opvoeding, LXXXV(3), 134-146.

Verschueren, K., Buyse, E. (2008). Reactiviteit en psychosociale aanpassing van kleuters: de leerkracht-kindrelatie als moderator. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 33(3/4), 153-168.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2007). De keuze van een studie in het hoger onderwijs: het beslissingsproces, risicofactoren, en samenhang met uitvoering van de keuze. Caleidoscoop : spiegel van eigentijdse begeleiding, 19(2), 2-9.

De Haene, L., Grietens, H., Verschueren, K. (2007). From symptom to context: A review of the literature on refugee children's mental health. Hellenic Journal of Psychology, 4, 233-256.

Verschueren, K., Colpin, H. (2007). Schoolpsychologie als wetenschap: illustraties van onderzoek. Psychologos, 22(4), 6-7.

Buyse, E., Verschueren, K., Magez, W. (2005). De ontwikkeling en validering van een cognitieve-vaardigheidstest voor volwassen anderstaligen. Nederlands tijdschrift voor de psychologie, 60, 15-25.

Schalenbourg, K., Verschueren, K. (2003). Probleemgedrag van kleuters op school en de relatie met ouderlijke opvoeding. Kind en adolescent, 24, 170-187.

Gadeyne, E., Ghesquière, P., Onghena, P., Verschueren, K. (2000). Meten van zelfconcept bij jonge kinderen. Kind en adolescent, 21(2), 125-143.

Verschueren, K. (2000). Praten over gehechtheid: interne werkmodellen laten zich horen. Kind en adolescent, 21, 86-90.

Verschueren, K. (1999). Opmerkelijk. Wat kleuters vinden van zichzelf?. Kind en Adolescent, 20, 297-299.

Spruytte, N., Verschueren, K., Marcoen, A. (1999). De beleving van de relatie met het oudste kleinkind en het welbevinden van Vlaamse gepensioneerde grootouders. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30, 21-30.

Verschueren, K., Hoeksma, J., Mellenbergh, G., Smid, G. (1999). Editoriaal. Kind en Adolescent, 20, 124-128.

Verschueren, K. (1998). S. Kitzinger. Hoera, ik word oma! Een nieuwe levensfase. Utrecht: Spectrum, 1997. Kind en Adolescent, 19, 431-433.

Other published books; as author

Koomen, H., Verschueren, K., Pianta, R. (2007). LLRV: Leerkracht-leerling relatie vragenlijst. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Other published books; as editor

(2007). Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding. (Verschueren, K., Ed., Koomen, H., Ed.). Antwerpen: Garant.

(2004). Ontwikkeling en levensloop: liber amicorum Alfons Marcoen. (Goossens, L., Ed., Hutsebaut, D., Ed., Verschueren, K., Ed.). Universitaire pers, Leuven, 2004.

Book chapters, internationally recognised scientific publisher

Germeijs, V., Verschueren, K. (2007). Educational choices in adolescence: The decision-making process, antecedents and consequences. In: Skorikov V., Patton W. (Eds.), Career development in childhood and adolescence (pp. 203-219). Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.

Verschueren, K. (2005). Perceived security of attachment to mother and father: developmental differences and relations to self-worth and peer relationships at school. In: Kerns K., richardson R. (Eds.), Attachment in middle childhood (pp. 212-230). New York: Guilford.

Stevenson-Hinde, J., Verschueren, K. (2002). Attachment in childhood. In: Smith P., Hart C. (Eds.), Blackwell handbook of childhood social development (pp. 182-204). Oxford: Blackwell.

Other book chapters

Somers, A., Verschueren, K., Colpin, H. (2008). De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief. In: Vlaamse Onderwijsraad (Eds.), De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs (pp. 11-29). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Verschueren, K. (2008). Relaties van kinderen thuis en op school: benaderd vanuit de gehechtheidstheorie. In: Raymaekers B. (Eds.), Denken en weten over de wereld. Lessen voor de XXI-ste eeuw (pp. 85-104). Leuven: Universitaire Pers Leuven.

Germeijs, V., Verschueren, K., Mels, F. (2007). Studie- en beroepskeuzeprocessen. In: Verschueren K., Koomen H. (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (pp. 181-196). Antwerpen: Garant.

Buyse, E., Koomen, H., Verschueren, K. (2007). Interacties tussen leerkrachten en leerlingen. In: Verschueren K., Koomen H. (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (pp. 231-247). Antwerpen: Garant.

Verschueren, K., Gadeyne, E. (2007). Zelfconcept. In: Verschueren K., Koomen H. (Eds.), Handboek diagnostiek in de leerlingenbegeleiding (pp. 151-167). Antwerpen: Garant.

Verschueren, K. (2002). Gehechtheid aan vader en moeder, zelfwaardering en sociaal-emotioneel functioneren van jonge kinderen. In: Vaders in soorten / Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Eds.). - Tielt: Lannoo (pp. 117-130).

Verschueren, K. (1998). Vaders kritisch bekeken. In: Boer F., Dekovic M., Rispens J., Smid G. (Eds.), Vaders (pp. 232-240). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Papers at international conferences and symposia, published in full in proceedings

Doumen, S., Verschueren, K. (2009). Teacher perceived control over child behavior intervenes between young children's aggressive behavior and teacher-child conflict. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, 25-29 August, 2009.

Koomen, H., Verschueren, K., Pianta, R. (2009). Validating the Dutch Student-Teacher Relationship Scale: Testing Factor Structure and Factorial Invariance Across Gender and Age Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Denver, 2-4 April 2009.

Van Damme, J., Buyse, E., Verschueren, K., Verachtert, P. (2009). Predicting school adjustment in early elementary school: Impact of teacher-child relationship quality and relational classroom climate. 13th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, The Netherlands, 25-29 August, 2009.

Meeting abstracts, presented at international conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals

Wouters, S., Germeijs, V., Colpin, H., Verschueren, K. (2009). Academisch zelfconcept en prestaties van leerlingen in het secundair onderwijs: Onderlinge verbanden en voorspellende waarde voor studiekeuze, academische aanpassing, en studieresultaten in het hoger onderwijs. Onderwijsresearchdagen 2009. Leuven, 27-29 may 2009.

De Haene, L., Verschueren, K., Grietens, H. (2009). Attachment security in refugee children: the development of a migration-specific narrative attachment measure. ASI Conference in Social and Transcultural Psychiatry ‘Child, family and community mental health in cultural context’, McGill University. Montréal, Canada, 28 April - 1 May 2009.

Verschueren, K., Doumen, S., Koomen, H. (2009). Teacher and observer views on student-teacher relationships: Convergence across kindergarten and relations with student engagement. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Denver, US, 2-4 April 2009.

Verschueren, K., Doumen, S., Buyse, E. (2009). Relationships with parents, peers, and teachers differentially predict young children's self-perceptions. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Denver, US, 2-4 April 2009.

Doumen, S., Verschueren, K. (2009). Teacher perceived control over child behavior intervenes between young children's aggressive behavior and teacher-child conflict. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Denver, US, 2-4 April 2009.

Verschueren, K., Doumen, S., Colpin, H. (2009). Teacher-child conflict and aggressive behavior in first grade: The intervening role of children's feelings about self and school. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Denver, US, 2-4 April 2009.

Buyse, E., Verschueren, K., Verachtert, P., Van Damme, J. (2009). Het voorspellen van schoolse aanpassing in de eerste jaren van de lagere school: De invloed van de kwaliteit van de leerkracht-kindrelatie en het relationele klasklimaat. Onderwijs Research Dagen "Onderwijs: Een kwestie van emancipatie en (on)gelijkheid". Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 27-29 Mei 2009.

Wouters, S., Verschueren, K., Colpin, H., Germeijs, V. (2009). High school students' academic achievement and academic self-concept: Longitudinal associations with educational aspirations, academic adjustment, and success in higher education. Biennial Conference for Research on Learning and Instruction. Amsterdam, 25-29 August, 2009.

Huisman, A., Germeijs, V., Verschueren, K. (2009). The choice of a major in higher education: Reliability and validity of a Dutch adaptation of the Career Decision Making Difficulties Questionnaire. European Conference on Psychological Assessment. Gent, Belgium, 16-19 September, 2009.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2008). Career decision-making profiles of high school students entering higher education. 116th Annual Convention of the American Psychological Association. Boston, 14-17 August 2008.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E., Koomen, H. (2008). Observed teacher-child interactions and teacher perceived relationship quality. 30th International School Psychology Association Conference. Utrecht, The Netherlands, 8-13 July.

Verschueren, K. (2008). Young children's relational experiences in the classroom: Their antecedents and consequences for development. 30the International School Psychology Association Conference. Utrecht, The Netherlands, 8-13 July 2008.

Koomen, H., Verschueren, K. (2008). Development and validation of the Dutch Student-Teacher Relationship Scale: Testing factor models and factorial invariance. 30th International School Psychology Association Conference. Utrecht, The Netherlands, 8-13 July.

Verschueren, K., Buyse, E. (2007). Observed temperamental risk and adjustment problems in kindergarten: Can teachers play a moderating role?. Paper presented at the Expert meeting temperament and developmental pathways to psychopathology. Leuven, 18-19 June 2007.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2007). Adolescents' choice of a major in higher education: The role of attachment relationship with parents during transitioning. Jacobs Foundation Conference 'Transition from school to work'. Zurich, Swiss, 12-15 April 2007.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E. (2007). Reciprocal relations between teacher-child conflict and externalizing behavior in kindergarten: A three-wave longitudinal study. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Boston, MA., U.S.A., March 29 - April 1 2007.

Buyse, E., Verschueren, K., Van Damme, J., Maes, F., Doumen, S. (2006). Nabijheid en conflict in de vroege leerkracht-kindrelatie: Het belang van predictoren op kind- en klasniveau. Proceedings Onderwijs Research Dagen 2006. "Samen kennis ontwikkelen". Amsterdam: Vrije Universiteit.

Van de gaer, E., Buyse, E., Verschueren, K., Magez, W. (2006). Development and validation of a cognitive abilities test for adult non-Dutch speakers. Paper presented at the 5th Conference of the International Test Commission, Brussels, Belgium.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2006). The relational world of infants, growing up in deprivation: Intergenerational transmission of attachment in a subculture of extreme poverty. Lecture on the 10th Congress World Association for Infant Mental Health, Paris, France.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2005). A longitudinal study of high school students' career decision-making process: A latent curve approach. Poster presented at the 7th Biennial Conference of the Society for Vocational Psychology, Vancouver, Canada.

Buyse, E., Verschueren, K., Van De Water, G., Van Damme, J., Maes, F. (2005). Conflict and closeness in the early teacher-child relationship: The relative importance of predictors at child and classroom level. Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development. Atlanta, GA, 7-10 April 2005.

Verschueren, K. (2005). Het zelfconcept van jonge kinderen: (hoe) is het te meten?. Paper presented at the NIP-Congres “Zin en onzin van diagnostiek", De Reehorst, Ede, The Netherlands.

Verschueren, K., Verboven, K., Van de Water, G., Buyse, E. (2004). Changes in disruptive and anxious behavior after the transition to first grade: Predicted by the quality of the teacher-child relationship?. Poster presented at the Pre-conference Workshop on Developmental Psychopathology of the XVIIIth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Ghent, Belgium.

Verschueren, K., Marcoen, A. (2004). Children's representations of attachment to father and to mother in kindergarten and their social functioning across elementary school: A longitudinal study, Examining the roles of fathers in children's early social development. Symposium conducted at the XVIIIth Biennial Meeting of the International Society for the Study of Behavioral Development, Ghent, Belgium.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2004). The place of the baby, growing up in a world of deprivation: Development and intergenerational transmission of attachment in a population of extreme poverty. Poster presented at the Ninth Congress World Association for Infant Mental Health "The baby's place in the world", Melbourne, Australia.

Verschueren, K., Marcoen, A. (2003). Kindergartners' representations of attachment to father and to mother: Differential effects on later socioemotional functioning, Fathers in longitudinal studies of socio-emotional development: Steps towards a theory of the child-father relationship.Tampa, FL, U.S.A.: Society for Research in Child Development.

Verschueren, K., Marcoen, A., Mahieu, S., Dossche, D. (2003). Disciplinary style in secure and insecure mothers of young school children: An observation study. Biennial meetings of the Society for Research in Child Development, Tampa, FL, U.S.A..

Germeijs, V., Verschueren, K. (2002). The career decision-making process and some determinants: a cross-sectional study among high school students. 17th biennial meeting of the Internaltional Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD). Ottawa, Canada, 2-6 August, 2002.

Verschueren, K., Vanranst, N. (1992). The meaning of grandparents for young-adult grandchildren, International journal of psychology(258-258). Psychology press.

Meeting abstracts, presented at local conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals

Doumen, S., Maras, S., Myncke, I., Verschueren, K. (2009). Child and Teacher Perceptions of Teacher-Child Relationship Quality and Their Association with Children’s Self-Concept. Annual Meeting of the Belgian Association for Psychological Sciences. Brussels, Belgium, 3 June 2009.

Buyse, E., Verschueren, K. (2009). Het belang van klasklimaat en leerkracht-kindrelaties in het basisonderwijs. Studiedag Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen "Leerlingen en scholen volgen: Je kan er uit leren!" Uitkomsten van het SiBO-onderzoek". Leuven, 29 April 2009.

Doumen, S., Verschueren, K., Buyse, E. (2008). Children’s aggressive behavior and teacher-child conflict in kindergarten: Is teacher perceived control over child behavior an intervening variable?. Meeting of the Belgian Association for Psychological Science. Leuven, May 2008.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S. (2007). Predicting the quality of teacher-child relationships in kindergarten: The importance of children’s temperament and teacher behavior. International Research Meeting Temperament and Developmental Pathways to Psychopathology. Leuven, 18-19 June 2007.

Buyse, E., Verschueren, K., Doumen, S. (2006). De kwaliteit van de vroege relatie tussen kind en leerkracht: Kwestie van een goede match?. Studiedag "Zorg voor risicokinderen in het basisonderwijs" Vlaamse Vereniging voor SchoolPsychologie. Leuven, 4 Mei 2006.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2006). Intergenerationele overdracht van gehechtheid bij multi-probleem families: Voorstelling van de voornaamste bevindingen bij een Belgische risicogroep. Lezing op het Seminarie Kinderpsychiatrie, UZ Gasthuisberg, Leuven. Op uitnodiging van prof. J. Steyaert.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2005). Mentalisatie: Een niet te miskennen factor in preventief werken met ouders en jonge kinderen. Paper gepresenteerd op het 5e Vlaams congres kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie, Universiteit Antwerpen, Wilrijk.

Wilmots, S., Verschueren, K. (2005). Kwaliteitszorg in de centra voor leerlingenbegeleiding. De cliënt als spiegel. Paper gepresenteerd op de studiedag Kwaliteitzorg in de Centra voor leerlingenbegeleiding georganiseerd door de netoverstijgende overleggroep kwaliteitszorg, Departement Onderwijs van het Minsterie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2005). Sporen zonder wissels? Intergenerationele overdracht van gehechtheid in een Belgische populatie van generatiearmen. Paper gepresenteerd op het 5e Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherapie, Antwerpen.

Geenen, M., Verschueren, K., Corveleyn, J. (2004). Ouderschap in context van transgenerationele armoede. Symposium Françoise Dolto Stichting: van opvoedingsondersteunend … naar samen opvoeding, Audergem.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2004). Sporen zonder wissels: Intergenerationele overdracht van gehechtheid in een Belgische populatie van kansarmen. Paper gepresenteerd op het 4de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Psychotherapie 'Sporen & Wissels', K.U. Leuven, Leuven.

Verschueren, K., Marcoen (2003). Zelfwaardering bij kleuters: Link met ouderlijke opvoeding en met gedragsmatig functineren. 12de themadag van het OnderzoekersOverleg Zelfconcept in Identiteit, Leuven.

PhD Theses

De Haene, L., Grietens, H. (supervisor) (2009). Attachment security in refugee families: an analysis of attachment- and trauma-specific representational sequelae of forced displacement and their narrative assessment.

Doumen, S., Verschueren, K. (supervisor) (2008). Teacher-child relationship quality and children's early school adjustment: Measurement, direction of effects, and intervening mechanisms., 160 pp.

Buyse, E., Verschueren, K. (supervisor) (2007). The quality of the teacher-child relationship : antecedents and consequences for children's early psycho-social adjustment.

Geenen, M., Corveleyn, J. (supervisor) (2007). Intergenerationele overdracht van gehechtheid bij Belgische moeders en kinderen die in extreme armoede leven : een meervoudige gevalsstudie.

Germeijs, V., Verschueren, K. (supervisor) (2006). High School Students' Choice of a Study in Higher Education: The Decision-Making Process, Antecedents, and Consequences for Choice Implementation..

Internal or technical reports

Cortois, L., Hendrikx, K., Maes, F., Van Damme, J., Verschueren, K. (2009). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs. Leerlingperceptievragenlijst vijfde leerjaar (schooljaar 2007-2008), 52 pp. Leuven: Steunpunt studie- en schoolloopbanen.

Maes, F., Van Damme, J., Verschueren, K. (2008). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs: Leerlingvragenlijst vierde leerjaar (schoojaar 2006-2007), 35 pp. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.

Hendrikx, K., Maes, F., Ghesquière, P., Verschueren, K., Van Damme, J. (2008). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs: Leerlingperceptievragenlijst vierde leerjaar (schooljaar 2006-2007), 26 pp. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.

Maes, F., Van Damme, J., Verschueren, K. (2008). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs. Leerlingvragenlijst vijfde leerjaar (schooljaar 2007-2008). Leuven: Steunpunt 'Studie en Schoolloopbanen' (SSL).

Maes, F., Van Damme, J., Verschueren, K. (2008). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs: Leerlingenvragenlijst derde leerjaar (schooljaar 2005-2006), 33 p. pp. Leuven: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen.

Verschueren, K., Colpin, H., Ghesquière, P., Maes, B., Penne, A., Scheurweg, K. (2007). Tevredenheid in Centra voor leerlingenbegeleiding: Ontwikkeling van een instrumentarium. Onderzoeksluik leerlingen en ouders. Eindrapport OBPWO-project 04.02. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Schoolpsychologie en Orthopedagogiek.

Verschueren, K., Colpin, H., Ghesquière, P., Hellinckx, W., Maes, B., Penne, A., Scheurweg, K. (2007). Tevredenheid in Centra voor Leerlingenbegeleiding: ontwikkeling van een instrumentarium. Onderzoeksluik schoolpersoneelsleden. Eindrapport OBPWO-project 04.02. Leuven: K.U.Leuven, Centrum voor Schoolpsychologie en Orthopedagogiek.

Maes, F., Van Damme, J., Verschueren, K. (2005). Leerlingenvragenlijst tweede leerjaar (schooljaar 2004-2005). LOA-rapport, 36: Steunpunt loopbanen doorheen onderwijs naar arbeidsmarkt, Leuven, 2005.

Gadeyne, E., Van Damme, J., Verschueren, K. (2005). Longitudinaal onderzoek in het basisonderwijs: basisrapportage Leerkrachtenvragenlijst eerste leerjaar (schooljaar 2003-2004). LOA-rapport, 34: Steunpunt loopbanen doorheen onderwijs naar arbeidsmarkt, Leuven, 2005.

Verboven, K., Buyse, E., Magez, W., Verschueren, K. (2004). Covaar II: gebruikershandleiding: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2004.

Germeijs, V., Verschueren, K. (2004). De keuze van een studie in het hoger onderwijs: een eerste analyse van het studiekeuzeproces van laatstejaars ASO. Intern rapport: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2004.

Verboven, K., Buyse, E., Magez, W., Verschueren, K. (2004). Covaar II: Gebruikershandleiding computergestuurde versie: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2004.

Verboven, K., Buyse, E., Magez, W., Verschueren, K. (2004). Covaar II: technische handleiding: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2004.

Verboven, K., Buyse, E., Magez, W., Verschueren, K. (2004). Normerings- en valideringsonderzoek Covaar II: eindrapport: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2004.

Buyse, D., Vanhee, T., Magez, W., Verschueren, K. (2003). Ontwikkeling en evaluatie van de COVAAR II: eindrapport: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2003.

Buyse, D., Vanhee, T., Magez, W., Verschueren, K. (2003). Evaluatieonderzoek COVAAR: rapport: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2003.

Cornelissen, G., Verschueren, K. (2001). Nederlandse vertaling van de Student-Teacher Relationship Scale (STRS) (Pianta, 1996): toetsing van de factorstructuur en constructie van een verkorte versie: KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2001.

Cornelissen, G., Verschueren, K. (2001). Nederlandse vertaling van de Teacher-Rating Scale-of-School-Adjustment (Ladd, 1992): KUL. Centrum voor schoolpsychologie, Leuven, 2001.

Verschueren, K., Marcoen, A., Buyck, P. (1999). Kinderen die niet geliefd zijn in de klas. Hoe gedragen zij zich en hoe beleven zij zichzelf? Intern rapport: K.U.Leuven, Centrum voor Ontwikkelingspsychologie.

Buyck, P., Verschueren, K., Marcoen, A. (1998). Kinderen die niet geliefd zijn in de klas. Een onderzoek naar vroeger en huidig gedrag en beleving van niet geliefde achtjarigen (Intern Rapport). Leuven: K.U.Leuven, Centrum voor Ontwikkelingspsychologie.

Other journal publications / miscellaneous

Colpin, H., Verschueren, K. (2009). Preventie werkt, ook voor Hoegaarden. In: De Standaard.

Somers, A., Verschueren, K., Colpin, H. (2007). De overgang van het basis- naar het secundair onderwijs vanuit ontwikkelingspsychologisch perspectief.

Van Heurck, L., Verschueren, K., Wilmots, S. (2006). Ouders en leerlingen geven de begeleiders hun rapport. In: Caleidoscoop, 18, 16-22.

Verschueren, K. (2006). Kijken naar kinderen door de bril van de normale ontwikkeling.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2006). Mentalisatie: Een niet te miskennen factor in het werken met ouders en (jonge) kinderen.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2005). Sporen zonder wissels? Intergenerationele overdracht van gehechtheid in een Belgische populatie van generatiearmen.

Geenen, M., Corveleyn, J., Verschueren, K. (2005). Intergenerationele overdracht van gehechtheid in een Belgische populatie van generatiearmen: Sporen zonder Wissels?.

Verschueren, K. (2005). Niets zo praktisch als een goede theorie. Bijdrage aan de rubriek Opmerkelijk. In: Kind en Adolescent, 26, 321-323.

Verschueren, K. (2005). Het moet 'klikken’ tussen kind en leerkracht. In rubriek 'Opinie'. In: De Tijd (05-9).

Verschueren, K. (2005). Kijken naar kinderen door de bril van de normale ontwikkeling.

(2004). Sociale relaties in ontwikkelingsperspectief. In: Kind en Adolescent, 25 (Speciale uitgave).

Verschueren, K. (2004). Kijken naar kinderen door de bril van de normale ontwikkeling.

Verschueren, K. (2004). Diagnostiek van sociale competentie.

Verschueren, K. (2004). Het zelfconcept van jonge kinderen. In: Ontwikkeling en levensloop: liber amicorum Alfons Marcoen / Goossens, L.; Hutsebaut, D. en Verschueren, K. (Eds.). - Leuven: Universitaire Pers, 95-113.

Verschueren, K. (2004). Zelfrepresentaties en gehechtheid bij kleuters.

Verschueren, K. (2004). Leerlingenbegeleiding uitgedaagd: Enkele commentaren.

De Beuckeleer, M., Verschueren, K. (2004). Interne en externe leerlingenbegeleiding: Het plaat(s)je van de schoolpsycholoog.

Verschueren, K. (2003). Zelfconcept en zelfwaardering bij jonge kinderen.

Germeijs, V., Verschueren, K., Van der Vliet, L. (2003). Een rondvraag naar de diagnostische middelen en de behoeften in de CLB's. In: Caleidoscoop, 15, 22-26.

Verschueren, K., Marcoen, A. (2000). Gehechtheid in de kleutertijd. In: Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie / Onder red. van J.D. Bosch, H.A. Bosma, R.J. van der Gaag, A.J.J.M. Ruijssenaars en A. Vyt. - Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 294-328.

Verschueren, K., Goudena, P. (1999). Representations of self in early childhood: Recent advances and challenging questions. In: Symposium conducted at the Biennal Meeting of the Society for Research in Child Development: Albuquerque, NM, U.S.A..

Verschueren, K. (1999). Attachment research in Belgium. In: European Science Foundation Scientific Workshop 'Attachment disorganisation and psychopathology in development'.

Verschueren, K. (1999). A method of eliciting attachment representations in 5-7 year old children: Discussion. In: European Science Foundation Scientific Workshop 'Attachment disorganisation and psychopathology in development': Leiden, The Netherlands..

(1999). Modellen op de divan. Psychometrische, statistische en besliskundige modellen belicht. In: Kind en Adolescent, 20.

Verschueren, K., Marcoen, A. (1999). Representaties van gehechtheid bij kleuters: Longitudinale samenhang met zelfbeeld en sociaal-emotionele competentie in de lagere school: Tweede Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie 'De kinderschoenen ontgroeid?', Vrije Universiteit Brussel..

Verschueren, K., Marcoen, A. (1999). Self-representations and socioemotional competence in young children: A three-year longitudinal study. In: Representations of self in early childhood: Recent advances and challenging questions: Symposium conducted at the Biennal Meeting of the Society for Research in Child Development, Albuquerque, NM, U.S.A..

(Bron : https://lirias.kuleuven.be/cv?u=U0004708)

=> Ik kwam Karine Verschueren op het spoor toen ik wat extra informatie zocht i.v.m. de afstudeerrichting Schoolpsychologie

Vragen aan de specialist

  1. Wat heeft u ertoe aangezet schoolpsychologie te studeren ?
  2. Haalt u veel voldoening uit uw job ?
  3. Zou u anderen ook aanraden in deze sector te stappen ?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License