Klasseklimaat

De sociale sfeer die een leerkracht weet te scheppen in de klas.

Bv: een koel klimaat waar autoriteit het belangrijkste is of een warm klimaat waar de onderlinge relatie tussen leerkracht en leerling centraal staat.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License