Kounin J S

Meer informatie over Jacob Kounin, de theoreticus over klassemanagement, kunt u vinden op volgende link:

http://wik.ed.uiuc.edu/index.php/Kounin,_Jacob

In mijn boek werd zijn theorie kort besproken en staat een referentie naar zijn boek: "Discipline and group management in classrooms, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License