Leerlingen Gelukkigst Bij Matig Strenge Leerkrachten

Leeringen gelukkigst bij matig strenge leerkrachten

Leerlingen zijn gelukkiger als hun leerkracht matig streng en corrigerend optreedt, zo toont het doctoraatsonderzoek van Karen Van Petegem aan. Hun welbevinden daalt echter als zowel zij als de leerkracht zelf vinden dat het leerkrachtengedrag té autoritair is of te weinig autoritair.

Perceptie
De perceptie van de jongeren speelt daarbij een grote rol, vooral in het beoordelen van het gedrag van de praktijkleerkracht. Jongeren worden ongelukkiger op school als ze vinden dat hun leerkracht ontevreden en onzeker is, ook al geeft de leerkracht zichzelf relatief hoge scores op welbevinden.

Theorieleerkrachten
Tussen de theorieleerkracht en de jongeren bestaat een negatief verband: als de jongeren zich goed voelen, voelt de leerkracht zich niet goed. Het negatieve verband bij theorieleerkrachten kan verklaard worden door de grotere inspanningen die de theorieleerkracht moet leveren om het welbevinden van deze leerlingen te bevorderen.

Die extra inspanningen zijn een belangrijke bron van stress, wat het welbevinden negatief beïnvloedt. Het toont ook aan dat jongeren verschillende soorten leerkrachten verschillend bekijken.

Helpen & begrijpen
Over het algemeen geldt: hoe positiever het klasklimaat, hoe beter jongeren zich voelen op school. De leerkracht is een cruciale factor in dat klasklimaat. Helpen, begrijpen én vriendelijk blijven zijn daarbij de belangrijkste vaardigheden. In een positief klasklimaat 'zorgt' de leerkracht voor de leerlingen en hebben ze constructieve contacten, waardoor ze tegemoetgekomen aan de behoeften en verwachtingen van zowel leerlingen als leerkrachten.

Feedback
De lerarenopleiding heeft de belangrijke taak leerkrachten bewust te maken van hun gedrag en het effect ervan op hun leerlingen. Ook gediplomeerde leerkrachten blijven zelfreflectie, feedback van collega's en de directie belangrijk om de ontwikkeling van de leerkracht te stimuleren.

Dit alles blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Karen Van Petegem van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Aan het onderzoek namen 1700 leerlingen uit de tweede graad technisch en beroepssecundair onderwijs uit 20 scholen deel. (edp)

Publicatie: De Morgen
Publicatiedatum: 26 maart 2008
Publicatie-uur: 13.52 uur

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License