Mark Schittekatte

• Mark Schittekatte wordt vermeld in het artikel van Bob Cools bij de stelling dat een gemiddelde testinstrument in Vlaanderen twintig jaar oud blijkt te zijn. Ook hij is een werknemer binnen de Universiteit Gent, waar hij in de afdeling Cognitieve Psychologie werkt. Hij is een gewoon teamlid van deze onderzoekseenheid.

• Hij is bereikbaar via zijn e-mailadres:
eb.tneGU|ettakettihcS.kraM#eb.tneGU|ettakettihcS.kraM

• Ook hij heeft vele werken gepubliceerd. Een volledige bibliografie vindt u onder deze link: https://biblio.ugent.be/person/801000640762
Hieronder volgen vier relevante en actuele publicaties van Mark Schittekatte:

SCHITTEKATTE, M., VANDERPLASSCHEN, W. Pedagogische diagnostiek en handelingsplanning.

SCHITTEKATTE, M. Psychodiagnostiek Deel 1: Het zoeken naar informatie over tests. Tijdschrift Klinische Psychologie.

SCHITTEKATTE, M. Psychodiagnostiek Deel 2: Het vinden en aankopen van tests via uitgevers. Tijdschrift Klinische Psychologie.

SCHITTEKATTE, M; Psychodiagnostiek. Deel 3: Het vinden van tests en psychodiagnostische informatie via testotheken. Tijdschrift Klinische Psychodiagnostiek.

  • Enkele interessante vragen die we hem kunnen stellen:

1) Hoe ervaart u het afnemen van tests binnen de klinische psychologie?
2) Wat zette u aan tot het volgen van de psychologische richting?
3) Hoe ervaart u uw werk binnen de Universiteit van Gent?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License