Meer Samenhorigheid Op De Werkvloer

'Meer samenhorigheid op de werkvloer'
Lang geen eensgezindheid over remedies tegen stakingsgolf

HASSELT/GENK - Niet méér loon of meer gematigde looneisen vermijden dat het Limburgse stakingsvirus opnieuw de kop zal opsteken. 'Een verhoogd samenhorigheidsgevoel in het bedrijf is de enige duurzame oplossing', meent arbeidspsycholoog Frank Lambrechts.
De afgelopen weken staken in Limburg stakingen de kop op als een Australisch bushvuur. Was de ene haard geblust, dan begon er elders een aan te wakkeren.

Lode Essers, voorzitter van de werkgeversorganisatie VKW, vindt dat werknemers en vakbonden met vuur spelen. 'De situatie is nog steeds explosief en bedreigend voor de Limburgse economie. Ik noem dit onverantwoordelijk en opportunistisch. De werknemers behalen een Pyrrusoverwinning, op de lange termijn dreigen we hier allen de rekening voor te betalen.'

De VKW-voorzitter wijst het argument van koopkrachtdaling van de hand. 'Op lange termijn bekeken is dat onjuist. De stakers moeten begrijpen dat de grote Europese en Amerikaanse bazen voortdurend overwegen waar ze de volgende generaties producten laten maken. Voeg deze stakingsgolf bij onze hoge loonlasten, en je hebt problemen. De vakbonden moeten hun verantwoordelijkheid nemen. De werkdruk is gestegen, maar daar bestaan compensatiemechanismen voor. Er komt bovendien een economisch dipje aan, het is niet het moment voor hebberigheid. Lukt het sociale overleg niet meer, dan moeten we de basismechanismen herbekijken.'

Parlementslid Peter Vanvelthoven (SPA.), voormalig minister van Werk, vindt dit angstscenario overdreven, de argumenten van de werkgevers overtuigen hem niet. 'Logisch dat de mensen ongerust zijn en een signaal geven. De werkdruk is echt gestegen, de koopkracht echt afgenomen en de inflatie was de afgelopen 13jaar nooit zo hoog. Jarenlang hebben de werknemers de verhalen van loonhandicap en noodzakelijke besparing aanvaard. Begrijpelijk dat ze, als het economisch beter gaat, boter bij de vis willen.'

De Lommelse burgemeester denkt niet dat de vakbonden het laten afweten. 'De mensen zijn wel mondiger geworden. De werkgevers overroepen deze situatie, net alsof Limburg plat ligt.'

Arbeids- en organisatiepsycholoog Frank Lambrechts van de UHasselt wijst op een vergeten punt in de hele discussie. 'Meer werkdruk is een feit, maar dit wordt te sterk geproblematiseerd in de media. Aan de andere kant staren bedrijven zich dood op winst. Managen is veel meer dan winst maken. Winst als heilige eenhoorn. De enige duurzame oplossing zijn meer werkgoesting op de vloer, meer betrokkenheid en een verhoogd samenhorigheidsgevoel. Alleen op een positieve manier kan deze spiraal doorbroken worden. Een nieuwe werkcultuur is nodig waarbij er veel meer gecommuniceerd wordt tussen top- en lijnmanagers en de werkvloer. Ik zie dat veel te weinig gebeuren. Ford zou een goede relatie moeten opbouwen in huis, maar ook met de toeleveranciers. Waarom geen forum of groep die hier proactief mee bezig is? Anders blijft het altijd branden blussen.'

Publicatie: Het Nieuwsblad
Publicatiedatum: 31/01/2008
Auteur: Peter Dupont

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License