Milena Degroote

Dames en heren, appels en peren,

Hierbij wil ik even de tijd nemen om mezelf voor te stellen.
Mijn naam is Milena Degroote. Ik ben geboren en getogen in Gent. Daar is waar ik mijn hartje verloren heb.

Ik ben een heel creatief type, daarom besloot ik dan ook studies aan te vatten in de Fotografie.
Door een overmatige subjectiviteit en een hoge stress-factor, besloot ik deze studie op te geven, en me te richten naar mijn tweede passie. Namenlijk: De psychologie.

Fotografie blijft nog steeds mijn grootste hobby. Daarnaast speel ik ook gitaar. Ik lees graag boeken over vampiers en andere fantasierijke figuurtjes. Ik zing graag, maar niet goed, dus een tip: als je me hoort, steek dan je vingers in je oren.
Naast lezen, schrijf ik ook vaak zelf iets, maar dan niet in de vorm van een boek, wel gedichten of liedjesteksten.
En natuurlijk, zoals elke student, ga ik af en toe eens weg met de vrienden.

In het vak Sociale Vaardigheden werken we aan een thema betreffende de afstudeerrichtingen van de toegepaste psychologie.
Met ons hechte groepje van 15man proberen we hier een mooi en aangenaam project van te maken.
Hopelijk hebt ook u er veel genot van.

Met vriendelijke groeten,

Milena

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie
maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor
150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop
erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan
200 miljoen euro
"1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License