Mondell S Tyler F B

Het boek dat Mondel S. en Tyler F.B. samen schreven gaat vooral over de psycho-sociale competenties van kinderen tussen 7 en 12 jaar. Het gaat over vertrouwen, zelfstandigheid, functioneren, … .

Het boek heet: "Parental competence and styles of problem-solving/ play behavior with children, Developmental Psychology, 17, 1981." en daarna werd ook gerefereerd in mijn boek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License