Morele Normen
  • Normen zijn regels die voorschrijven welke concrete soorten handelingen geboden, toegestaan of verboden zijn.
  • Morele normen zijn aanwijzingen om verantwoord te handelen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License