Openbaar Centrum Voor Maatschappelijk Welzijn Ocmw

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, afgekort OCMW, is een openbare instantie per gemeente in België. Het OCMW verstrekt diensten aan kansarmen, zorg aan ouderen (het OCMW beheert o.a. bejaardentehuizen) en ook psychische hulp aan de inwoners.
OCMW.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License