Othmar Vanachter

Othmar Vanachter

Instituut voor Arbeidsrecht

Contactadres :

Instituut voor Arbeidsrecht
Blijde-Inkomststraat 19 - bus 03423
BE-3000 Leuven

e-mail :
eb.nevueluk.wal|rethcanav.ramhto#eb.nevueluk.wal|rethcanav.ramhto

Articles in internationally reviewed scientific journals

Vanachter, O., Vanhoorne, M., De Ridder, M. (2006). Occupational health care for the 21st century: from health at work to workers' health. International Journal of Occupational and Environmental Health, , 278-285.

Vanachter, O. (1998). De schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, 20 jaar Arbeidsovereenkomstenwet (Wet van 3 juli 1978). Tijdschrift voor Sociaal Recht, bijzonder nummer, 103-126.

Articles in other scientific journals

Vanachter, O. (2005). Het arbeidsrecht tussen rigiditeit en flexibiliteit. Oriëntatie: sociaal recht, personeelsbeleid, 35(juni), 34-40.

Vanachter, O. (2003). Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs. Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid, 22(3), 1-16.

Vanachter, O. (2001). Recentste wijzigingen in de wetgeving over welzijn op het werk. Oriëntatie: sociaal recht, personeelsbeleid, 31(1), 18-24.

Books, internationally recognised publisher; as author

Vanachter, O. (2009). Arbeidsrecht. Leuven: Acco.

Rahmé, A., Hendrickx, F., Vanachter, O., Van Bever, A. (2009). Discriminatie op basis van handicap en gezondheidstoestand in de arbeidsverhouding. Antwerpen - Oxford: Intersentia.

Dorssemont, F., Matthijssens, R., Vanachter, O. (2008). De ondernemingsraad. Sociaal Overleg, Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2008). Arbeidsrecht. Leuven: Acco.

Vanachter, O. (2008). Het comité voor preventie en bescherming op het werk. Sociaal Overleg, Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2007). Het comité voor preventie en bescherming op het werk. Jaarboeken Sociaal Overleg, Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O., Dorssemont, F. (as contributor)Matthijssens, R. (as contributor) (2007). De ondernemingsraad. Jaarboeken Sociaal Overleg, Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2007). Procedure voor de sociale verkiezingen. Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2007). Procédure des élections sociales. Waterloo: Kluwer.

Vanachter, O., Van Der Steen, M., Pots, P., Berghs, K. (2006). Arbeidsongevallen: een werkbare benadering. Reeks Preventie en welzijn op het werk, 1. Heule: UGA.

Vanachter, O., Matthijssens, R., Dorssemont, F. (2006). De ondernemingsraad. Jaarboek Sociaal Overleg, Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2006). Het Comité voor preventie en bescherming op het werk. Sociaal overleg, Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2005). Het comité voor preventie en bescherming op het werk. Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2005). Arbeidsrecht. Deel 2: Collectief arbeidsrecht. Acco, Leuven, 2005.

Vanachter, O., Dorssemont, F., Matthijssens, R. (2005). De ondernemingsraad. Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2005). Arbeidsrecht. Deel 1: Arbeidsovereenkomstenrecht. Acco, Leuven, 2005.

Vanachter, O. (2004). Het comité voor preventie en bescherming op het werk. Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2004). Arbeidsrecht. 2: Collectief Arbeidsrecht. Acco, Leuven, 2004.

Vanachter, O. (2004). Arbeidsrecht. 1: Arbeidsovereenkomstenrecht. Acco, Leuven, 2004.

Vanachter, O. (2003). Procédure des élections sociales: un guide pratique pour les élections sociales du conseil d'entreprise et du comité pour la prévention et la protection du travail. Kluwer, Mechelen, 2003.

Vanachter, O. (2003). Procedure voor de sociale verkiezingen: een praktische handleiding voor de sociale verkiezingen van de ondernemingsraad en het comité P.B.W. Kluwer, Mechelen, 2003.

Vanachter, O. (2002). Arbeidsrecht. 2: Collectief Arbeidsrecht. Acco, Leuven, 2002.

Other published books; as author

Vanachter, O. (2006). Arbeidsrecht. 1: Arbeidsovereenkomstenrecht. Leuven: Acco.

Vanachter, O. (2002). Arbeidsrecht. 1: Arbeidsovereenkomstenrecht. Acco, Leuven, 2002.

Books, internationally recognised scientific publisher; as editor

(2008). Wetboek sociaal recht voor studenten. (Hendrickx, F., Ed., Pieters, D., Ed., Rigaux, M., Ed., Schoukens, P., Ed., Vanachter, O., Ed., Van den Langenbergh, K., Ed., Van Regenmortel, A., Ed., Vervliet, V., Ed.). Mechelen: Kluwer.

(2007). Wetboek sociaal recht voor studenten. (Schoukens, P., Ed., Pieters, D., Ed., Pieters, D., Ed., Hendrickx, F., Ed., Rigaux, M., Ed., Hendrickx, F., Ed., Vanachter, O., Ed., Van den Langenbergh, K., Ed., Van Regenmortel, A., Ed., Vervliet, v., Ed.). Mechelen: Kluwer.

(2007). Arbeidsrecht. (Vanachter, O., Ed.). Brugge: die Keure.

Vanachter, O. (2004). Federalism and labour law: comparative perspectives. (Vranken, M., Ed.). Intersentia, Antwerpen, 2004.

Vanachter, O., Berghs, K., van Putten, M. (2004). Een verkenning van het arbeidsrecht doorheen 100 rechterlijke uitspraken. (Rauws, W., Ed., Rigaux, M., Ed.). Intersentia, Antwerpen, 2004.

Vanachter, O. (2004). Arbeidsrecht. Die Keure, Brugge, 2004.

Book chapters, internationally recognised scientific publisher

Vanachter, O. (2007). Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. In: Arbeidsrecht. Themis. School voor postacademische juridische vorming. (Vormingsonderdeel 39) (pp. 43-55). Brugge: die Keure.

Vanachter, O. (2007). Een ander arbeidsrecht voor de eenentwintigste eeuw?. In: Werk & wereld in de weegschaal. Confronterende visies op onderzoek en samenleving (pp. 69-73). Leuven: LannooCampus.

Vanachter, O., Berghs, K. (2006). Rechtspraak arbeidsongevallen. In: Arbeidsongevallen: een werkbare benadering (pp. 259-357). Heule: UGA.

Vanachter, O. (2005). Arbeidsrecht en strafrecht. In: Strafrecht als roeping: liber amicorum Lieven Dupont (pp. 115-123). Leuven: Universitaire pers.

Vanachter, O., Berghs, K. (2005). Gelooft de overheid zelf in preventie?. In: Sociale zekerheden in vraagvorm: liber amicorum Jef Van Langendonck (pp. 473-489). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2004). Buitenlandse sportbeoefenaars-werknemers in Belgische loondienst. In: Buitenlanders in de sport: sport, recht en praktijk (pp. 45-51). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2004). Labour law and the division of power between the federal level, the communities and the regions in Belgium. In: Federalism and labour law: comparative perspectives (pp. 21-72). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O., Vranken, M. (2004). Federalism and labour law: comparative perspectives - Introduction. In: Federalism and labour law: comparative perspectives (pp. 1-3). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2004). Het gezondheidstoezicht voor stagiairs, leerlingen en studenten. In: Ad amicissimum amici scripsimus: vriendenboek Raf Verstegen (pp. 300-303). Brugge: Die Keure.

Vanachter, O. (2003). Preventieve gezondheidszorg. In: Verslagboek Employee benefits: nieuwe vormen van beloning juridisch bekeken (pp. 47-58). Mechelen: Kluwer.

Vanachter, O. (2003). Naar een hervorming van de arbeidsgerechten?. In: Espace judiciaire et social européen (pp. 91-96). Bruxelles: Larcier.

Vanachter, O. (2002). De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Enkele knelpunten. In: Arbeid in gezondheid en ziekte. Liber Amicorum Prof. dr. Dirk Lahaye (pp. 387-408). Leuven: Acco.

Vanachter, O. (2002). Sociaalrechtelijk statuut. 1. Werknemer of zelfstandige. In: Zakboekje voor de kinesitherapeut (pp. 215-254). Diegem: Kluwer.

Vanachter, O. (2002). Fabrieksgeheimen, zakengeheimen en vastheid van betrekking. In: Vechten om talent. Analyse van juridische actiemiddelen (pp. 51-73). Brugge: Die Keure.

Vanachter, O., D'Huys, S., Govaerts, G., Nys, H., Stappaerts, K. (2001). Zakboekje voor de kinesitherapeut. In: Kluwer, Diegem, 2001.

Vanachter, O. (2001). Het recht op veilige en gezonde arbeid. In: Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet (pp. 165-181). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2001). Recente wijzigingen in de welzijnswetgeving. In: Arbeidsrecht. Themis. School voor postacademische juridische vorming. (Vormingsonderdeel 3) (pp. 5-29). Brugge: Die Keure.

Vanachter, O. (2001). Sociaalrechtelijk statuut. In: Zakboekje voor de kinesitherapeut (pp. 209-247). Diegem: Kluwer.

Vanachter, O. (2001). De Europese ondernemingsraad. In: Actuele problemen van het arbeidsrecht. Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2001). De interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. In: Sociale grondrechten als bakens voor een vernieuwd sociaal recht. Liber amicorum professor Maxime Stroobant (pp. 363-383). Gent: Mys&Breesch.

Vanachter, O. (2001). Het paritair toezicht op de werking van de interne en externe dienst. In: Het statuut van de preventieadviseurs in interne en externe diensten/Le statut des conseillers en prévention dans les services internes et externes (pp. 185-202). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2001). Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. In: Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet (pp. 101-105). Antwerpen: Intersentia.

Vanachter, O. (2000). Bedrijfsorganisatie. Juridische knelpunten. In: Bedrijfsorganisatie aan de vooravond van de 21e eeuw. Ontstaan en evolutie van een experiment van werknemersparticipatie - L'organisation de l'économie à la veille du 21ième siècle. Origines et évolution d'une expérience de participation des travailleurs (pp. 67-83). Antwerpen - Groningen: Intersentia Rechtswetenschappen.

Vanachter, O. (1998). Betekent het emeritaat van Roger Blanpain het einde van het arbeidsrecht ?. In: Liber amicorum Roger Blanpain (pp. 415-432). Brugge: Die Keure.

Other book chapters

Vanachter, O., D'Huys, S., Nys, H., Govaerts, G., Stappaerts, K., Vandervennet, R. (2002). Juridische en deontologische regelingen. In: Jongeling H. (Eds.), Zakboekje voor de kinesitherapeut 2002 (pp. 19-208). Diegem: Kluwer.

D'Huys, S., Nys, H., Stappaerts, K., Vanachter, O. (2001). Juridische en deontologische regelingen. In: Jongeling H. (Eds.), Zakboekje voor de kinesitherapeut 2001 (pp. 19-200). Diegem: Kluwer.

PhD Theses

van Putten, M., Vanachter, O. (supervisor) (2008). Het arbeidsrecht en de onderneming. Proeve tot meta)juridisch onderzoek naar de betekenissen van arbeid en onderneming in en voor het arbeidsrecht als elementen voor een geactualiseerde reconstructie van dat recht., ix + 548 + bibliografie (a tot ss ) pp.

Other journal publications / miscellaneous

Deconynck, M., Vanachter, O., van Eekchoutte, W. (2008). Welzijn op het werk: publieke en private sector, 458. Brussel: Larcier.

Vanachter, O. (2006). Wetgeving arbeidsrecht 2006: Kluwer, Mechelen, 2006.

Vanachter, O. (2005). Wetgeving arbeidsrecht 2005: Kluwer, Mechelen, 2005.

Vanachter, O. (2004). Wetgeving arbeidsrecht 2004: Kluwer, Mechelen, 2004.

Vanachter, O. (2004). Het arbitragehof en het algemeen verbindend verklaren van C.A.O.'s. In: Oriëntatie: sociaal recht, personeelsbeleid, 34 (8), 208-214.

Vanachter, O. (2004). De sociale verkiezingen in 2004. In: Arbeidsrecht, 85-103.

Vanachter, O. (2003). Wetgeving arbeidsrecht 2003: Kluwer, Mechelen, 2003.

Vanachter, O. (2003). Arbeidsrecht. 1: Arbeidsovereenkomstenrecht: Acco, Leuven, 2003.

Vanachter, O., De Meester, K. (2003). Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: wettelijke aspecten, aanpak in het bedrijf (voorbeelden), bescherming preventieadviseur: UGA, Heule, 2003.

Vanachter, O. (2003). Arbeidsrecht 2. Collectief arbeidsrecht: Acco, Leuven, 2003.

Vanachter, O. (2002). Wetgeving arbeidsrecht 2002: Kluwer, Antwerpen, 2002.

Stroobant, M. (2001). Honderd jaar arbeidsovereenkomstenwet: Intersentia, Antwerpen-Groningen, 2001..

Vanachter, O. (2001). Is er nood aan decreten over regionale CAO's? - De collectieve arbeidsovereenkomst en de bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. In: Sociaalrechtelijke kronieken (9), 449-454.

Vanachter, O. (2001). Arbeidsrecht. 2: Collectief Arbeidsrecht: Acco, aLeuven, 2001..

Vanachter, O. (2000). Arbeidsrecht. 2: Collectief Arbeidsrecht: Acco, Leuven, 2000..

Vanachter, O. (2000). Arbeidsrecht. 1: Arbeidsovereenkomstenrecht: Acco, Leuven, 2000..

Vanachter, O. (2000). Wetgeving arbeidsrecht 2000 - 2001: Kluwer, Antwerpen, 2000..

Vanachter, O. (2000). De sociale verkiezingen. In: Jura falconis (3), 317.

Vanachter, O. (2000). De verlenging van de opzeggingstermijn voor werklieden. In: Oriëntatie: sociaal recht, personeelsbeleid, 30 (3), 58.

Vanachter, O. (2000). Arbeidsrecht: die keure, Brugge, 2001..

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License