Peter Muris
peter_muris_homepage.jpg
  • Peter Muris is de auteur van het artikel ‘Angst en angststoornissen’. Ik ben hem op het spoor gekomen bij het opzoeken van een artikel in de sector van de klinische psychologie. Hij is ook een professor klinische en gezondheidspsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
  • Zijn contactgegevens zijn:

Erasmus University Rotterdam
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
T-building, 13th floor, T13-37
Work:
Fax:
E-mail: 010 408 8706
010 408 9009
ln.rue.wsf|sirum#ln.rue.wsf|sirum

  • Hieronder zie je enkele andere boeken en publicaties waar Peter Muris aan meewerkte:

Broeren, S., & Muris, P.(in press). Psychometric evaluation of two new parent-rating scales for measuring anxiety symptoms in young Dutch children. Journal of Anxiety Disorders.

Hale, W., Klimstra, T., Wijsbroek, S., Raaijmakers, Q., Muris, P., Van Hoof, A. & Meeus, W. (in press). Ontwikkelingstrajecten van angstsymptomen: Een vijfjarig prospectief onderzoek onder adolescenten in de algemene populatie. Tijdschrift voor Psychiatrie.

King, N.J., Muris, P., & Ollendick, T.H. (in press). Treatment of phobias in children and youth: An overview. Counselling Psychology Quarterly.

Mayer, B., Muris, P., Bos, A., & Suijkerbuijk, C. (in press). Disgust sensitivity and eating disorder symptoms in a non-clinical population. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Morren, M., Muris, P., Kindt, M., & Van den Hout, M.A. (in press). Emotional reasoning and parent-based reasoning in non-clinical children, and their prospective relationships with anxiety symptoms. Child Psychiatry and Human Development.

  • Als ik hem zou contacteren zou ik hem willen vragen of hij deze richting al heel zijn leven wou doen. Waarom hij aan deze opleiding is begonnen? En wat hem het meest boeit aan de klinische psychologie.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License