Posttraumatische Stressstoornis

De posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch.
Voorbeelden zijn:

  • oorlog, burgeroorlog en andere gewapende conflicten (shell-shock (W.O.I), battle fatigue en concentratiekampsyndroom (W.O.II))
  • gewelddadige aanvallen
  • verkrachting
  • emotioneel of lichamelijk misbruik in de vroege jeugd
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License