Rik Schacht
  • In het artikel van Bob Cools wordt hij vermeld bij probleemidentificatie. Hij is een werknemer in dienst van de Universiteit Gent, waar hij ook samenwerkt met de vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie. Rik Schacht is de gedetacheerde van die groep.
  • Hij is bereikbaar via zijn e-mailadres:

eb.tneGU|thcahcS.kiR#eb.tneGU|thcahcS.kiR

  • De contactgegevens van de werkgroep waar hij actief in is, kunnen ook handig zijn:

Vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent
Fax: 09 264 64 89

  • Rik Schacht heeft aan veel artikels meegewerkt, en het zou te veel zijn om ze hier allemaal op te sommen. De drie meest aansluitende en meest recente zal ik geven, en als je nog meer werken van hem wil raadplegen, kun je onderstaande link gebruiken:

http://anet.ua.ac.be/acadbib/uae/92096909

SCHACHT, R., & ROUCKHOUT, D. Diagnostiek van het interpersoonlijke functioneren. Tijdschrift voor psychodiagnostiek.

SCHACHT, R. Spreken met ernstig depressieve patiënten. Tijdschrift klinische psychologie.

SCHACHT, R. Recensie: A. Sprey: Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek, cognitieve gedragstherapie en therapeutische relatie. Tijdschrift voor psychotherapie.

  • Enkele interessante vragen die je hem zou kunnen stellen, zouden eventueel zijn:

1) Voelt het goed om met uw werkgroep samen te werken?
2) Hoe ervaart u uw job in de Universiteit Gent?
3) Gebruikt u nog veel vakken uit de studierichting Psychologie?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License