Risicotaxatie

Het inschatten van de grootte van het risico dat een patiënt in
de toekomst (opnieuw) gewelddadig gedrag gaat vertonen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License