School En Pedagogische Psychologie

Op het terrein van de School- en pedagogische psychologie helpen de bachelors in de Toegepaste psychologie kinderen, jongeren of volwassenen met een mentale of fysieke handicap, met gedragsmoeilijkheden of specifieke leerstoornissen. Hun taak bestaat erin een juiste diagnose te stellen, een gefundeerd advies te geven en efficiënt te begeleiden.

hand.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License