Schreeuwen tegen je kinderen maakt hen agressief

Schreeuwen tegen je kinderen maakt hen agressief

Een kind schreeuwend terechtwijzen of zwaar bekritiseren bij ongewenst gedrag kan ertoe leiden dat het uiteindelijk meer gaat liegen, spijbelen of stelen. Dat schrijft Amaranta de Haan, promovendus bij de afdeling Pedagogiek van de Universiteit Utrecht. Haar artikel verschijnt binnenkort in het toonaangevende tijdschrift The Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Onderzoek
Ouders corrigeren hun kinderen op veel manieren. Een daarvan, hevig reageren op ongewenst gedrag door bijvoorbeeld te schreeuwen tegen het kind of het zwaar te bekritiseren, is af te raden. Dat concludeert Amaranta De Haan in haar onderzoek onder 586 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar, en hun ouders.

Persoonlijkheden
Vooral kinderen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken, kinderen die open staan voor ervaringen, introvert, onwelwillend of niet-ordelijk zijn, vertonen meer agressief en regeloverschrijdend gedrag wanneer hun ouders hen op een heftige manier aanspreken.
De Haan adviseert ouders dan ook niet te schreeuwen tegen kinderen die voldoen aan deze persoonlijkheidskenmerken. "Deze kinderen hebben baat bij een meer constructieve benadering".

De onderzoekster verduidelijkt dat het niet enkel de ouders zijn die de ontwikkeling van agressie en regeloverschrijdend gedrag bij hun kinderen beïnvloeden. "Naast de opvoeding speelt de persoonlijkheid van het kind een belangrijke rol".

Meer jongens
Verder toont De Haans onderzoek aan dat jongens meer agressief en regeloverschrijdend gedrag vertonen dan meisjes. In de onderzochte leeftijdsperiode, 6 tot en met 15 jaar, gaat de ontwikkeling van dit gedrag bij jongens en meisjes echter op gelijke wijze: agressief gedrag neemt met de jaren af.

Publicatie: Het Laatste Nieuws
Publicatiedatum: 24 november 2009
Auteur: (belga/lvl)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License