Teacher Report Form

De Teacher Report Form (TRF) kan afgenomen worden vanaf 6 en tot 18 jaar.

Het is een vragenlijst die wordt ingevuld door leerkrachten en/of ander schoolpersoneel die het functioneren van het kind op school kennen.
Het is een efficiënte manier om snel een beeld te krijgen van het functioneren van het kind op school.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License