Tijdschriften

Psychologische tijdschriften

  • Kind en adolescent: Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie
  • Netherlands journal of psychology-Houten : Bohn Stafleu Van Loghum
  • Psyche & brein : psychologie, hersenonderzoek, geneeskunde, pedagogiek, filosofie. - Uitgever : Cascade, Antwerpen
  • Tijdschrift Klinische Psychologie - Uitgeverij Acco//Kind en adolescent Praktijk
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License