Time Out Project

Time-out project is een methodiek die sinds 2006-2007 over heel Vlaanderen gebruikt wordt. Hierbij wordt de leerling gedurende enkele dagen tot enkele weken van school gehaald en krijgt individuele begeleiding

Het doel van het project vind je op de website van Ministerie van onderwijs

"Dreigende schooluitval voorkomen door het organiseren van een time-outwerking op maat van de jongere werkend vanuit de context van jongere en school om de kansen van jongeren op een goede vorming te vrijwaren en tevens maatschappelijke overlast helpen voorkomen (spijbelen…)"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License