Toegepaste Psychologie

Wat ?

Een Bachelor in de Toegepaste psychologie is een driejarige opleiding aan een hogeschool.

Opleiding

In het eerste jaar worden vooral psychologische vakken (algemene, sociale, genetische, differentiële,… psychologie) aangebracht, evenals een kennismaking met de psychodiagnostische methoden. Daarnaast staat ook rapportering, observatie, neurowetenschap en filosofie op het programma.
In het tweede jaar komt een (observatie-)stage van ca 8 weken, en komen in de vakken ook meer vaardigheden aan bod: agogische vaardigheden, communicatieve vaardigheden, diagnostische vaardigheden, statistische verwerkingsmethoden, counseling.
Het derde jaar wordt grotendeels benomen door een 14-weken durende stage, gekoppeld aan een eindwerk en intervisie. Men kiest dan ook een afstudeerrichting in het verlengde van de stage:

3 Afstudeerrichtingen :

Scholen
De opleiding bestaat aan de:

  • Lessius Hogeschool te Antwerpen
  • Hogeschool West-Vlaanderen te Brugge
  • Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen te Kortrijk

Werkterrein
De afgestudeerden van eerste richting werken vaak in rekruteringsbureau's, of andere vormen van "werving en selectie", zoals bijde VDAB of interimkantoren.
De afgestudeerden van de klinische richting vindt men vooral terug in de psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg en begeleidingsdiensten.

De afgestudeerden in de school- en pedagogische psychologie komen vaak terecht in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding of in de schoolinterne leerlingbegeleiding.
Bij de oprichting van deze opleiding in 1952, werd die vooral gezien als "assistent" van artsen of universitair geschoolde psychologen. De opleiding werd trouwens bijna uitsluitend door meisjes gevolgd. Ze waren vooral geoefend in het (vaak collectief) afnemen van testen, en het corrigeren en verwerken (normeren) van de uitslagen, wat toen nog een zeer arbeidsintensieve bezigheid was, maar nu grotendeels geautomatiseerd is. De universitair geschoolden stonden dan meer in voor interpretatie en ontwerp van testen. Meer en meer krijgen de bachelors in de toegepaste psychologie nu echter grotere (deel-)verantwoordelijkheden in het diagnostisch en therapeutisch proces.

De afgestudeerden kunnen zelfs de in Vlaanderen beschermde titel van psycholoog voeren, die in principe voorbehouden is voor universitair gevormden. Psychologisch assistenten kunnen echter ook, mits zij na hun studie voldoende relevante ervaring kunnen bewijzen, hun kandidatuur stellen bij de "Belgische psychologencommissie", die bevoegd is voor het toekennen van de titel.

interesse_00007.jpg

(Bron : http://nl.wikipedia.org/, Geraadpleegd december-januari 2009)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License